Rolf-Dieter Heuer

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:50, 27 sty 2023 autorstwa Danuta.Rys (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Rolf-Dieter Heuer
Rolf-Dieter Heuer.jpg
Nazwisko Heuer
Imię / imiona Rolf-Dieter
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 24 maja 1948
Miejsce urodzenia Boll


Dyscyplina/specjalności fizyka cząstek elementarnych
Prof. Rolf-Dieter Heuer (1948–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka cząstek elementarnych

Nota biograficzna

Urodził się 24 maja 1948 roku w Boll w Niemczech. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W 1977 roku na Uniwersytecie w Heidelbergu uzyskał tytuł doktora. W latach 2004-2008 był dyrektorem do spraw badań naukowych w dziedzinie fizyki cząstek i astrocząstek w laboratorium DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. 1 stycznia 2009 roku objął funkcję dyrektora generalnego CERN, którą sprawował do 2015 roku. W 2009 roku pod jego kierownictwem uruchomiono Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider - LHC). W latach 2016-2018 był przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (DPG).

Jeden z najwybitniejszych fizyków cząstek elementarnych.

Prezes Rady SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East). Przewodniczący Zespołu Głównych Doradców Naukowych przy Komisji Europejskiej (SAM-HLG). Członek kilku europejskich akademii nauk, m.in. Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina. Honorowy członek Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Współautor ponad 500 publikacji.

W 2009 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH (Uchwałą nr 16/2009 Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 roku). Został uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce cząstek elementarnych oraz za wielkie sukcesy w organizacji badań w fizyce wysokich energii, a w szczególności za niezwykle owocną promocję udziału polskich naukowców i inżynierów w budowaniu i prowadzeniu największych eksperymentów współczesnej nauki.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Liverpoolu (2011), Uniwersytetu Victoria (2011), Uniwersytetu w Birmingham (2011), Uniwersytetu w Glasgow (2012) i Uniwersytetu w Belgradzie (2015).

Odznaczenia i nagrody

Otrzymał Edison Volta Prize (2012). Został odznaczony Niels Bohr Medal (2013), Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2015), Krzyżem Oficerskim za Zasługi dla Litwy oraz Legią Honorową (2016).

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 211-212, [foto]
  • Łużny W.: Profesor Rolf Dieter [Heuer] konsulem honorowym AGH. Vivat Academia : AGH 2009, nr 3, s. 20, [foto]
  • Nauka dla Społeczeństwa. Biuletyn AGH 2018, nr 130, s. 7, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.01.2009], s. 1, 11-12, 34

Inne


stan na dzień 27.01.2023