Piotr Małoszewski

Z Historia AGH
Piotr Małoszewski
Piotr Małoszewski.jpg
Nazwisko Małoszewski
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 lipca 1950
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 21 marca 2017
Miejsce śmierci Monachium
Dyscyplina/specjalności geologia, hydrogeologia, hydrologia znacznikowa
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (1950-2017)

Dyscyplina/specjalności: geologia, hydrogeologia, hydrologia znacznikowa

Nota biograficzna

Urodził się 2 lipca 1950 roku w Krakowie. Zmarł 21 marca 2017 roku w Monachium. Został pochowany w Krakowie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

Studia na AGH ukończył w 1973 roku, studiował techniczną fizykę. Tutaj uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geologii inżynierskiej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (1978). W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie we Fryburgu (Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in Breisgau). Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał w 2000 roku.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku pracował w Zakładzie Geofizyki Jądrowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej.

W latach 1984-2015 pracownik Helmholtz Center Munich German - Research Centre for Environmental Health. Od 2014 roku profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Prowadził wykłady na AGH, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na uniwersytetach w Bernie, Karlsruhe, Monachium, Bochum oraz Freiburgu. Prowadził także zajęcia na kursach organizowanych przez UNESCO i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Austrii, Egipcie, Ghanie i Etiopii.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji naukowych. Promotor kilkunastu doktoratów. Członek redakcji czasopism naukowych, recenzent projektów badawczych oraz publikacji w czasopismach naukowych. Organizował sesje z hydrogeologii znacznikowej na międzynarodowych sympozjach naukowych.

Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta. W latach 1988–2015 ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w ramach projektów z hydrologii izotopowej i modelowania matematycznego danych eksperymentalnych. W latach 2003–2015 sprawował opiekę nad stypendystami IAEA w Monachium.

Działacz polonijny i katolicki. W latach 1993–1999 dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współtworzył Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, którego był wiceprzewodniczącym. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Order Świętego Sylwestra Papieża

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/maloszewski-piotr-003497

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1978/79]. Kraków 1979, s. 126
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 126-127

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 74 (29 III 2017), s. A9 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2017, nr 75 (30 III 2017), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017 nr 74 (29 III 2017) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 6 [nekr.]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 131-132, [foto]
  • Tomasik K., Profesor Piotr Małoszewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Biuletyn AGH 2016, nr 101, s. 27, [foto]

Inne