Mieczysław Wincenty Radwan

Z Historia AGH
Wersja z dnia 19:05, 14 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Mieczysław Wincenty Radwan
Mieczyslaw Radwan.jpg
Nazwisko Radwan
Imię / imiona Mieczysław Wincenty
Tytuły / stanowiska Doc. inż.
Data urodzenia 5 kwietnia 1889
Miejsce urodzenia Żarnów
Data śmierci 30 stycznia 1968
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957-1960)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Doc. inż. Mieczysław Wincenty Radwan (1889–1968)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1889 roku w osadzie Żarnów w powiecie opoczyńskim. Zmarł 30 stycznia 1968 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Mechanicznym Instytutu Politechnicznego w Kijowie, ale ze względu na działalność polityczną został wydalony z Kijowa. W 1955 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika hutniczego na AGH. Wieloletni pracownik przemysłu.

Od 1953 roku był związany z Katedrą i Zakładem Maszyn Hutniczych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. Ze względu na głęboką wiedzę i znajomość urządzeń hutniczych został w tym samym roku mianowany zastępcą profesora, a od marca 1954 roku kierownikiem Katedry Maszyn Hutniczych AGH. W 1957 roku powierzono mu kierownictwo Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych (funkcję tę pełnił do chwili przejścia na emeryturę w 1960 roku). Również w tym roku został mianowany docentem.

Założyciel Muzeum Historii AGH i Techniki w 1960 roku.

Opublikował prace z zakresu historii polskiej techniki hutniczej. Na szczególne uznanie zasługuje jego dzieło pt. „Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce”, oceniane przez autorytety naukowe jako kompendium wiedzy na temat rozwoju rodzimej techniki hutniczej. Dzięki jego inicjatywie w 1960 roku w Nowej Słupi powstało Muzeum Starożytnego Hutnictwa (terenowa filia warszawskiego Muzeum Techniki NOT), które od 1965 roku nosi jego imię.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaki honorowe

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 97, [foto]
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 46-47, 218, foto]
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1967, s.86
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 236, [foto]
 • Mieczysław Radwan : życie i działalność : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 24 września 1983 r. Red. nauk. A. Rembalski, Z. Wójcik. Kielce 1987, s. 73-85, [foto] (Biblioteka Regionalna ZW PTTK w Kielcach ; T. 9)
 • Mieczysław Radwan w 120 rocznicę urodzin : praca zbiorowa. Pod red. M. Karbowniczka. Kraków 2011, 149 s., [foto]
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 30/1, z. 124 : Radwan - Radziwiłł Jan. Wrocław 1987, s. 6-10
 • Radwan M. W.: Mieczysław Radwan : historia prawdziwa. Warszawa ; Ostrowiec Świętokrzyski: 2022, 168, 6 s., [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 128-129

Artykuły

 • Doc. mgr inż. Mieczysław Radwan nie żyje. Hutnik 1968, R. 35, nr 2, s. 94-95
 • Docent Mieczysław Radwan. Słowo Ludu 1968, nr 449
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik. [wyd. AGH] 2001, T. 5 z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Jasiuk J.: Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi otrzymało imię Mieczysława Radwana. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968, R. 13, nr 4, s. 865-867
 • Jasiuk J.: Pamięci Mieczysława Radwana wybitnego historyka polskiego hutnictwa. Przegląd Techniczny 1968, z. 7, s. 10
 • Korpanty E.: Mieczysław Radwan - metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH : jubileusz 45-lecia Muzeum Historii AGH i Techniki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 7, [foto]
 • Miczulski S., Olszewski E.: Wykaz prac doc. Mieczysława Radwana z zakresu historii nauki i techniki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968, z. 3, s. 660-664
 • Różański W.: Mieczysław Radwan. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968, z. 3, s. 658-660
 • Rybicka I.: Mieczysław Radwan : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 224. [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1969, z. 33, s. 7-9, [foto]
 • Wesołowski K.: Mieczysław Radwan : [wspomnienie pośmiertne]. Mechanik 1968, nr 7, s. 395, [foto]