Marek Janusz Danielewski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:14, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marek Janusz Danielewski
Marek Danielewski.jpg
Nazwisko Danielewski
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 lipca 1947
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, teoria procesów transportu w układach wieloskładnikowych, kinetyka reakcji heterogenicznych, chemia fizyczna i teoretyczna, chemia defektów, termodynamika procesów nieodwracalnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1993–96)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19931996

Prof. dr hab. inż. Marek Janusz Danielewski (1947–)

Dyscyplina/specjalności:inżynieria materiałowa, teoria procesów transportu w układach wieloskładnikowych, kinetyka reakcji heterogenicznych, chemia fizyczna i teoretyczna, chemia defektów, termodynamika procesów nieodwracalnych

Nota biograficzna

Urodził się 22 lipca 1947 roku w Częstochowie.

W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, które ukończył w 1971 roku.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Kinetyka i mechanizm siarkowania żelaza w wysokich temperaturach" uzyskał doktorat. W 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1995 roku profesorem zwyczajnym.

W latach 1985-1990 był wicedyrektorem ds. Badań Naukowych i Spraw Organizacyjnych Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1991 roku został kierownikiem Zakładu Korozji Metali.

W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału.

W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

Odbył staże naukowe w Argonne, Düsseldorff, Dijon, Tokio.

Członek Komitetu Nauk o Materiałach PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego gdzie był przewodniczącym Sekcji Fizykochemii Ciała Stałego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego,

Autor lub współautor około 350 publikacji, 8 patentów, ponad 30 ekspertyz.

Promotor kilku prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagroda SIGMA, nagrody NOT,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/danielewski-marek-002274

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 133
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 134-135, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH... 1971/72]. Kraków 1973, s. 16, 82
  • [Skład Osobowy AGH... 1986/87]. Kraków 1986, s. 81, 86, 175, 177
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 92, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 88-89, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 65
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T.  : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 285, [foto]

stan na dzień 28.03.2023