Marek Bolesław Stryszewski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:20, 20 gru 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marek Bolesław Stryszewski
Marek Stryszewski.jpg
Nazwisko Stryszewski
Imię / imiona Marek Bolesław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 11 kwietnia 1943
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, inżynieria środowiska
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Marek Bolesław Stryszewski (1943–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 11 kwietnia 1943 roku w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w 1968 roku.

W latach 1967–1970 pracował w Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1970 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym w Instytucie Górnictwa Odkrywkowego. 1 kwietnia 1973 roku został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych Wydziału Górniczego.

16 stycznia 1974 roku obronił pracę doktorską "Stochastyczna metoda prognozowania wstrząsów sejsmicznych wywołanych wybuchem milizwłocznie odpalanego ładunku", napisaną pod kierunkiem prof. Adama Trembeckiego.

Od 1997 roku aż do przejścia na emeryturę w 2013 roku był zatrudniony na stanowisku profesora AGH. W AGH pełnił m.in. funkcję sekretarza i vice przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnych (1981–1985), delegat adiunktów do Rady Wydziału (1981–1983 i 1990–1993), sekretarz Komisji Górnictwa Odkrywkowego i Ochrony Środowiska (1983–1994), sekretarz i współorganizator kilku konferencji naukowych, członek Komisji ds. Wykroczeń przy OUG Kraków (1992–1995).

W latach 1988–1989 współorganizował i prowadził wymienne praktyki studenckie między Wydziałem Górniczym AGH a Industrie Institut Bergakademie we Freiburgu. W latach 2004–2009 był organizatorem i kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami". Od 1 października 2009 roku kierownik Studiów Podyplomowych "Górnictwo Odkrywkowe". Obszar zainteresowania naukowo-dydaktycznego: metody oceny ilościowej układów technologicznych w kopalniach; metody bilansowania terytorialnego wielkości produkcji w odniesieniu do popytu na surowce; oceny możliwości oraz celowość wykorzystania odpadów z produkcji górniczej i zagospodarowania antropogenicznych złóż wtórnych.

Autor kilkunastu programów nauczania na kierunkach i stopniach kształcenia.

Autor i współautor 9 monografii, ponad 60 artykułów. Prace niepublikowane stanowią opracowania naukowo-badawcze, statutowe, własne, ekspertyzy, opinie. Brał udział w licznych konferencjach naukowych, na których wygłaszał recenzowane artykuły oraz kierował badaniami naukowymi (m.in. 4 grantami).

Promotor około 60 prac dyplomowych oraz pracy doktorskiej.

Profesor od kilkudziesięciu lat jest zaangażowany w prace społeczne na rzecz AGH. W 1982 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych powołało Go na rzeczoznawcę, od 1985 roku jest specjalistą w zakresie metod eksploatacji i ekonomiki zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Członek Rady Programowej Szkoły Ochrony Środowiska im. Walerego Goetla, przewodniczący NSZZ Solidarność na Wydziale Górniczym (1999–2002), członek Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy Zarządzie Okręgu SITG, Polski Związek Łowiecki.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony nagrodami i odznakami, m.in. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy III i II stopnia, Za pracę Społeczną i Zawodową dla Górnictwa Ziemi Krakowskiej, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego - srebrna odznaka, Honorowa odznaka za zasługi dla budownictwa, Honorowa Odznaka PTTK, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej oraz Wyróżnienia Rektora za prace naukowo-badawcze

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stryszewski-marek-001677

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 105, [foto]
  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2004. s. 105, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 961
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 47-55, 103, [foto]
  • Wacławik Józef: Kronika Wydziału Górniczego w latach 1919–1999. Kraków 1999, s. 118

Artykuły

  • Borcz A., Kaznowska-Opala K.: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 wraz z jubileuszem 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego WGiG AGH. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 16-17, [foto]
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 20.12.2023