Maciej Antoni Wójcikowski

Z Historia AGH
Maciej Antoni Wójcikowski
Maciej Wójcikowski.jpg
Nazwisko Wójcikowski
Imię / imiona Maciej Antoni
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 12 maja 1947
Data śmierci 24 maja 2012
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, elektronika, inżynieria chemiczna
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Maciej Antoni Wójcikowski (1947-2012)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, elektronika, inżynieria chemiczna

Nota biograficzna

Urodził się 12 maja 1947 roku. Zmarł 24 maja 2012 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Badania procesu uzdatniania gazu ziemnego w trójfazowym złożu fluidalnym : osuszania, usuwania siarkowodoru", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Dawidowicza, uzyskał stopień doktora.

Autor około 40 publikacji i kilku patentów.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektor Górniczy II stopnia, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Górnictwa RP", Srebrna Odznaka NOT, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wojcikowski-maciej-003853

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 405, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2012, nr 123 (28 V 2012), s. A10 [nekr.]