Leszek Rutkowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Leszek Rutkowski
Nazwisko Rutkowski
Imię / imiona Leszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 sierpnia 1952
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności sztuczna inteligencja, systemy neuronowo-rozmyte


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2014
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN

Prof. dr hab. inż. Rutkowski Leszek (1952-)

Specjalność: sztuczna inteligencja, systemy neuronowo-rozmyte

Życiorys

Urodził się 10 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu.

Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy cybernetyki technicznej). W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Od 1980 r. jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej, obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. w latach 1987 - 1990 pracował w Oklahoma State University jako "associate professor". Na macierzystej Uczelni Profesor L. Rutkowski jest członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ( kadencja 2008 - 2012, 2012 - 2016).

Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. W tej tematyce na Politechnice Częstochowskiej stworzył szkołę naukową, której działalność i sukcesy zwracają powszechną uwagę środowiska akademickiego.

W listopadzie 2004 r. został wybrany przez IEEE Board of Directors jako IEEE Fellow - jedno z najwyżej cenionych na świecie wyróżnień naukowych. W grudniu 2004 r. został wybrany członkiem korespondentem PAN.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, które ukazują się w niezwykle prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE. Jest też autorem monografii wydanych w Polsce i za granicą. Jest recenzentem wielu doktoratów i habilitacji.

Założyciel i pierwszy przewodniczący IEEE Computational Inteligence Society - Poland Chapter (2004-2006), pełnił odpowiedzialne funkcje w strukturach IEEE. Prezes Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (od 1995 r.), członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism. Trzykrotnie był wybierany przez społeczność akademicka na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencje 2007-2010, 2011-2013, 2013-2016).


Nagrody i odznaczenia

Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN. Ponadto jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i krajowych za działalność naukową i organizacyjną. Między innymi dwukrotnie był laureatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Subsydia Profesorskie FNP oraz Program TEAM).


Bibliografia

Książki

  • Prof. Leszek Rutkowski Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 listopada 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH 2014, 40 s., il.