Krzysztof Jakub Haberko

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:28, 26 sty 2023 autorstwa Danuta.Rys (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Krzysztof Jakub Haberko
Krzysztof Haberko.jpg
Nazwisko Haberko
Imię / imiona Krzysztof Jakub
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 stycznia 1937
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia ceramiki, proszki ceramiczne i i ich preparatyka, spiekanie, tworzywa ceramiki klasycznej i zaawansowanej, kompozyty ceramiczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1986/1987, 1987-1990)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19861987
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19871990


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jakub Haberko (1937–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia ceramiki, proszki ceramiczne i i ich preparatyka, spiekanie, tworzywa ceramiki klasycznej i zaawansowanej, kompozyty ceramiczne

Nota biograficzna

Urodził się w 15 stycznia 1937 roku w Krakowie.

W 1959 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1960 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Fajansowych i Porcelanowych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Studia nad kinetyką wstępnych stadiów spiekania tlenku glinu z udziałem fazy ciekłej" uzyskał stopień doktora.

W 1984 roku na podstawie rozprawy "Preparatyka i właściwości mikroproszków dwutlenku cyrkonu" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W roku akademickim 1986/87 i latach 1987-1990 był był prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1992 roku został profesorem AGH, a w 1994 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 260 publikacji oraz 26 patentów i wniosków patentowych.

Promotor 8 prac doktorskich.

Członek Komitetu Wydawniczego "Powder Metallurgy and Metal Ceramics", Komitetu Wydawniczego "Bulletin of the European Ceramics Society", Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Komitetu Wydawniczego Ceramics International, Rady Programowej czasopisma Inżynieria Materiałowa.

Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Materiałów Ogniotrwałych, członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, redaktorem działu w czasopiśmie "Materiały Ceramiczne" i członkiem redakcji "CERAMIKA Materiały Ogniotrwałe".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda IV Wydziału Nauk Technicznych PAN

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/haberko-krzysztof-002335

Źródła do biogramu

Książki

  • [Dodatek do Składu Osobowego Akademii Górniczo-Hutniczej … 1986/87]. Kraków 1987, s. 9
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 23-24, 117-118, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1960/61]. Kraków 1960, s. 96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 112, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 25-26, [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska]. Gliwice 1999, s. 87

stan na dzień 26.01.2023