Krystian Paweł Pyka

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:36, 2 lut 2024 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Krystian Paweł Pyka
Krystian Pyka.jpg
Nazwisko Pyka
Imię / imiona Krystian Paweł
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 września 1953
Miejsce urodzenia Zabrze


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Krystian Paweł Pyka (1953-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja

Nota biograficzna

Urodził się 13 września 1953 roku w Zabrzu.

Szkołę podstawową i średnią ukończył w Opolu.

W 1978 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

W 1978 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1986 roku na podstawie pracy "Korekcja geometrii lotniczych skanerowych obrazów cyfrowych na podstawie danych terenowych i pokładowych", której promotorem był profesor Zbigniew Sitek, uzyskał stopień doktora.

Doświadczenie zawodowe zdobywał za granicą, zarówno jako stypendysta fundacji niemieckich i austriackich, jak również jako pracownik prywatnej , fotogrametrycznej firmy produkcyjnej.

W latach 1995-1998 kierował realizacją projektu celowego KBN "Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej".

W latach 1996-1999 był konsultantem ds. fotogrametrii w przedsiębiorstwie "Compass" S.A.

W latach 1999-2004 pełnił funkcję geodety województwa małopolskiego.

W 2006 roku na podstawie rozprawy "Falkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapy" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Za pracę otrzymał Nagrodę Ministra Budownictwa.

Od 2007 roku był kierownikiem utworzonej wówczas na WGGiIŚ Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska.

Uczestniczył w licznych projektach naukowo-badawczych.

W 2019 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie jest związany z Katedrą Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Promotor 9 prac doktorskich.

Autor ponad 100 publikacji.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Geoinformatyki PAN, Komitetu Geodezji PAN, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pyka-krystian-004487

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 246
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 127, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 292

Artykuły

  • Krystian Pyka profesorem. Geodeta 2015, nr 2, s. 5, [foto]

Inne

stan na dzień 31.01.2024