Kazimierz Bujakowski

Z Historia AGH
Kazimierz Bujakowski
Kazimierz Bujakowski.jpg
Nazwisko Bujakowski
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 12 listopada 1965


Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja i kartografia, geodezja wyższa
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Kazimierz Bujakowski (1956-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja i kartografia, geodezja wyższa

Nota biograficzna

Urodził się 12 listopada 1965 roku.

W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH na kierunku geodezja i kartografia.

W 1980 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geodezji Wyższej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH i pracował do 1991 roku.

W latach 1988-1991 był kierownikiem Pracowni Informatyki i Nowych Technologii w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

W 1990 roku na podstawie pracy "Estymacja macierzy wariancyjno-kowariancyjnych w procesie wyrównania wybranych typów pomiarów satelitarnych", której promotorem był profesor Stanisław Bocza, uzyskał stopień doktora.

W latach 1991-1998 był dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W okresie od października 1994 do kwietnia 1995 roku pełnił obowiązki Dyrektora Urzędu Wojewódzkiego, kierując pracami całego Urzędu.

W latach 1994-1998 był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 1999–2001 i 2012–2016 był Głównym Geodeta Kraju.

W 2001 roku ukończył studia podyplomowe Master of Businnes Administration (MBA) w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 2002-2004 był pełnomocnikiem Prezydenta Krakowa ds. Tworzenia Zasobów Nieruchomości Miasta Krakowa i Skarbu Państwa. Następnie w latach 2004–2010 był zastępcą Prezydenta Krakowa ds. rozwoju przestrzennego miasta.

Pełnił również funkcję Pełnomocnika Wojewody do opracowania Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego - systemu informacji geograficznej obejmującego obszar całego byłego województwa krakowskiego.

Przygotował i przeprowadził dwie nowelizacje ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne". Brał udział w pracach nad "Rządowym programem rozwoju systemu katastralnego w Polsce". Budował system informacji przestrzennej na poziomie centralnym. Inicjował prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu katastru nieruchomości, systemu zarządzania jakością w geodezji i kartografii. Koordynował prace nad Małopolskim Systemem Informacji Przestrzennej.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu opracowania wyników pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz systemu informacji o terenie. Oprócz prac z dziedziny badań podstawowych uczestniczył w terenowych i kameralnych pracach geodezyjnych wykonywanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Państwowej Rady Nieruchomości, Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Uprawnień Zawodowych, Komitetu Geodezji PAN.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bujakowski-kazimierz-006619

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 128, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 46, 47

Inne

stan na dzień 13.02.2024