Kaja Maria Pietsch

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:35, 24 sty 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Kaja Maria Pietsch
Kaja Pietsch.jpg
Nazwisko Pietsch
Imię / imiona Kaja Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 kwietnia 1939
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Kaja Maria Pietsch (1939-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka stosowana, nauki o Ziemi, geofizyka, sejsmika

Nota biograficzna

Urodziła się 22 kwietnia 1939 roku w Warszawie.

W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1962 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1971 roku na podstawie pracy "Analiza niezidentyfikowanych fal sejsmicznych, ich interpretacja oraz związek z tektoniką podłoża miocenu w rejonie Kolbuszowej (zapadlisko przedkarpackie)" uzyskała stopień doktora.

W 1988 roku na podstawie rozprawy "Analiza zależności obrazu sejsmicznego od budowy geologicznej Lubelskiego Zagłębia Węglowego na podstawie modelowań teoretycznych" otrzymała stopień doktora habilitowanego.

W 1999 roku otrzymała tytuł profesora.

Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest interpretacja danych sejsmologicznych, a podejmowane przez nią badania były i są inspirowane potrzebami przemysłu górniczego, naftowego i węglowego. Badania te prowadzone były we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Geologicznym PAN i Głównym Instytutem Górnictwa. Były one współfinansowane w ramach projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Środowiska.

Od 2001 roku była organizatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych GEOFIZYKA STOSOWANA - GEOFIZYKA NAFTOWA, prowadzonych przez WGGiOŚ.

Autorka ponad 180 publikacji.

Promotor 9 prac doktorskich oraz ponad 110 prac magisterskich. Była też recenzentem doktoratów, habilitacji i kwalifikacji profesorskich z zakresu geofizyki.

Jest członkiem z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego - Sekcja V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi oraz Komitetu Geofizyki PAN. W ramach Komitetu Geofizyki PAN współpracowała przy organizacji Międzynarodowej Konferencji EAGE 14 European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Kraków 15-17 września 2008).

Członek Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS", European Association of Geoscientists & Engineers, Carpathian Balkan Geological Association, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska GEOSFERA, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Klubu Ekologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów Górników, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużona dla Geofizyki Toruń, Nagroda MNSWiT I stopnia, Nagroda MEN III stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Lubelszczyzny", Dyrektor Górniczy I stopnia, Odznaka Honorowa SITPNiG

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pietsch-kaja-002085

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 277, [foto]

Artykuły

  • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2011, vol. 13, s. 146-152, [foto]

stan na dzień 24.01.2023