Jerzy Tadeusz Michalczyk

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:08, 7 gru 2022 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Tadeusz Michalczyk
Jerzy Tadeusz Michalczyk.jpg
Nazwisko Michalczyk
Imię / imiona Jerzy Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1948


Dyscyplina/specjalności mechanika, mechanika stosowana, dynamika maszyn, drgania mechaniczne, wibroakustyka, wibrotechnika
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1987-1991)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Michalczyk (1948-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, mechanika stosowana, dynamika maszyn, drgania mechaniczne, wibroakustyka, wibrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1948 roku.

W 1972 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Wyznaczanie obszaru stateczności pracy krat wstrząsowych", napisanej pod kierunkiem profesora Józefa Giergiela, uzyskał stopień doktora.

W 1985 roku na podstawie rozprawy "Wybrane zagadnienia dynamiki nadrezonansowych maszyn wibracyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1994 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1987-1991 był zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Był założycielem i długoletnim kierownikiem Zespołu Wibromechaniki Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, a od 1992 roku pełnił rolę zastępcy kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Promotor 9 prac doktorskich.

Prowadzi badania w zakresie dynamiki maszyn wibracyjnych. Prace te obejmują: modelowanie zderzeń, zjawiska rezonansu przejściowego, samosynchronizację oraz synchroniczną eliminację drgań, dynamikę układów ciągłych. Profesor opracował szereg metod obliczeniowych i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn wibracyjnych oraz układów wibroizolacji i redukcji drgań. Kierował kilkoma projektami badawczymi.

Autor ponad 150 publikacji i kilku patentów.

85 wdrożonych prac naukowo-badawczych, projektowych i ekspertyz na zlecenie zakładów przemysłowych i ośrodków badawczych, z zakresu ochrony przeciwdrganiowej, ochrony akustycznej, dynamiki maszyn i wibrotechniki.

Za niepowtarzalny sposób prowadzenia zajęć i osiągnięcia dydaktyczne został wyróżniony I miejscem w Konkursie na Najlepszego Wykładowcę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Członek Sekcji Dynamiki Układów Materialnych Komitetu Mechaniki PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/michalczyk-jerzy-02556

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, s. 54, 59, 113, 167-168
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 189
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 251-252, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1974/75]. Kraków 1975, s. 104
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 229-230

Inne

stan na dzień 7.12.2022