Jerzy Małecki

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:35, 16 sty 2024 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Małecki
Jerzy Malecki.jpg
Nazwisko Małecki
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 7 maja 1921
Miejsce urodzenia Taszkient
Data śmierci 18 listopada 2007
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, paleontologia
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (1921-2007)

Dyscyplina/specjalności: geologia, paleontologia

Nota biograficzna

Urodził się 7 maja 1921 roku w Taszkiencie (Uzbekistan). Zmarł 18 listopada 2007 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (mgr geografii - 1949, mgr geologii - 1950).

Doktoryzował się na UJ w 1951 roku, habilitację uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w 1963 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 roku, a profesora zwyczajnego w 1987 roku.

W latach 1947-1952 pracował jako młodszy asystent w Katedrze Paleontologii UJ, następnie w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych AGH na stanowisku starszego asystenta (1952-1958), adiunkta (1958-1964), docenta (1964-1974) i profesora.

Propagator ochrony przyrody i krajobrazu, współinicjator utworzenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego, inicjator odbudowy zameczku w Korzkwi pod Krakowem. Radny Rady Narodowej miasta Krakowa w latach 1973-1983.

Autor 112 publikacji, w tym 4 książek. Promotor 3 rozpraw doktorskich. Praca badawcza koncentrowała się na poznaniu zwierząt kopalnych typu Bryozoa oraz do dziś żyjących, poszukiwanu kopalnych ssaków łożyskowych i dinozaurów (ekspedycja polsko-mongolska na Pustynię Gobi w 1965 roku) oraz badaniu innych grup zwierząt kopalnych (otwornic, gąbek, jeżowców, stawonogów, glonów).

Członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (od 1936 roku), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1949 roku), Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (od 1950 roku), Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (od 1986 roku), Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF (od 1955 roku; prezes w latach 1975-1976), Komisji Nauk Geologicznych PAN (od 1950 roku), Straży Ochrony Przyrody (od 1967 roku), Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie (od 1970 roku), Rady Ojcowskiego Parku Narodowego (od 1973 roku).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Jerzy Małecki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 186
  • Jerzy Małecki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 115-116
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 433
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 792
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 219
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 72, [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, 208

Artykuły

  • Dziennik Polski 2007, nr 273 (22 XI 2007), s. 13 [nekr.]
  • Sass-Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17

Inne