Jerzy Lis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 37 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 7: Linia 7:
|birth_place=Trzciana
|birth_place=Trzciana
|fields=inżynieria materiałowa, ceramika, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
|fields=inżynieria materiałowa, ceramika, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
|function=Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH (2005-2012), Prorektor ds. Współpracy AGH (2016-2020)
|function=Rektor AGH (2020-2024)
|faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi
Linia 58: Linia 58:
Bezpośrednio po studiach zatrudniony został jako asystent w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej [[Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki|Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]] AGH, następnie od 1986 roku jako adiunkt, od 1996 roku profesor nadzwyczajny, a od 2005 roku profesor zwyczajny.
Bezpośrednio po studiach zatrudniony został jako asystent w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej [[Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki|Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]] AGH, następnie od 1986 roku jako adiunkt, od 1996 roku profesor nadzwyczajny, a od 2005 roku profesor zwyczajny.


Dwukrotny Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki (1996–1999, 1999-2002), dwukrotny Dziekan Wydziału (2002–2005, 2012-2016) oraz kierownik Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC (2002-2012). Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (2005-2012) i Prorektor ds. Współpracy (2016-2020). Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024.
Dwukrotny Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki (1996–1999, 1999-2002), dwukrotny Dziekan Wydziału (2002–2005, 2012-2016) oraz kierownik Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC (2002-2012). Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (2005-2012) i Prorektor ds. Współpracy (2016-2020).


25 maja 2020 roku wybrany został Rektorem AGH na kadencję 2020-2024.  
25 maja 2020 roku wybrany został Rektorem AGH na kadencję 2020-2024.  


W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA. Wielokrotnie uczestniczył w krótszych stażach zagranicznych m.in. w: Technical University Freiberg (Niemcy), University of Clausthal (Niemcy), RWTH (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Alfred University (USA), Institute of Macrokinetics Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).
W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo (USA). Wielokrotnie uczestniczył w krótszych stażach zagranicznych m.in. w: Technical University Freiberg (Niemcy), University of Clausthal (Niemcy), RWTH (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Alfred University (USA), Institute of Macrokinetics Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).


Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jego szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana Samorozwijajacą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegającą na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania.  
Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technik syntezy materiałów ceramicznych, badania właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowania. Jego szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana: Samorozwijającą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegająca na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalanie.


Członek komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa i Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika oraz recenzent wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.
Autor około 350 publikacji, w tym kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu referatów konferencyjnych. Autor i współautor 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Był i jest kierownikiem 13 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także prac rozwojowych zlecanych przez przemysł.  


Autor około 350 publikacji, w tym kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu referatów konferencyjnych. Autor i współautor 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Był i jest kierownikiem 13 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz i Narodowego Centrum Nauki, a także prac rozwojowych zlecanych przez przemysł. Był prezesem spółki innowacyjnej AGH – INNOAGH. Jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.  
Promotor 13 prac doktorskich i 4 prowadzonych przewodów doktorskich oraz około 80 prac magisterskich. Kierownik kilkunastu projektów i grantów badawczych.


Promotor prac 13 doktorskich i 4 prowadzonych przewodów doktorskich oraz około 80 prac magisterskich. Kierownik kilkunastu projektów i grantów badawczych.
Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: członek Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN, członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (funkcja przewodniczącego przez dwie kadencje), członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Ceramicznej o. Kraków PAN oraz od 2016 roku wiceprzewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. W 2019 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).
W latach 2006-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był także przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz ​przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.


Czynnie współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego oraz sekretarzem Klubu Nowej Gospodarki. W 2019 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024. W dniu 14 czerwca 2021 r. został powołany do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.


Aktywnie współpracuje z przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej ZM INVEST Ropczyce oraz członkiem Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Pełnił ponadto funkcję prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., a obecnie jest członkiem rady nadzorczej INNOAGH. Posiadacz certyfikatu PRINCE 2 w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.
Współpracuje z czołowymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), PennState University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja). Został wybrany m.in. członkiem prestiżowej The World Academy of Ceramic (2002 r.). Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS.


Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: członek Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN, członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (funkcja przewodniczącego przez dwie kadencje), członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Ceramicznej o. Kraków PAN oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Profesor pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
Członek komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Archiwum Nauki o Materiałach i Polski Biuletyn Ceramiczny Ceramika oraz recenzent wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.
W latach 2006-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych krajowych czasopism: „Materials Science Poland”, „Archiwum Nauki o Materiałach”, „Inżynieria Materiałowa”, „Materiały Ceramiczne” i „Ceramika” Biuletyn Komisji Ceramicznej PAN. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był także przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, a od 2016 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU.


Współpracuje z międzynarodowymi czołowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki na świecie, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), PennState University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja). Został wybrany m.in. członkiem prestiżowej The World Academy of Ceramic (2002 r.). Jest członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism: „The International Journal of SHS“ oraz „Ceramics International“.  
Aktywnie współpracuje z przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej ZM INVEST Ropczyce oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Pełnił ponadto funkcję prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., a obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH. Posiadacz certyfikatu PRINCE 2 w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.
 
3 grudnia 2021 roku podczas 145 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN został wybrany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
 
Czynnie współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego oraz sekretarzem Klubu Nowej Gospodarki.  


==== Odznaczenia i nagrody ====
==== Odznaczenia i nagrody ====


[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Brązowy Krzyż Zasługi]], Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagrody naukowe Rektora AGH. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą został w 2011 roku uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureat nagrody „The Bridge Building Award” (2019) przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne uczonemu spoza Stanów Zjednoczonych za wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej, tytuł „Złoty Inżynier” w plebiscycie Przeglądu Technicznego i NOT (2016), Nagrody Przewodniczącego IV Wydziału PAN, wyróżnienie Cracoviae Merenti, Zasłużony dla Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych, Nagrody Rektora AGH. Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in.: Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan).  
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Brązowy Krzyż Zasługi]], Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagrody naukowe Rektora AGH. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą został w 2011 roku uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureat nagrody „The Bridge Building Award” (2019) przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne uczonemu spoza Stanów Zjednoczonych za wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej, tytuł „Złoty Inżynier” w plebiscycie Przeglądu Technicznego i NOT (2016), wyróżnienie Cracoviae Merenti, Zasłużony dla Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in.: Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan), Honorowe Wyróżnienie WGIG AGH "Kryształowa Barbórka" (2020).  


==== Bibliografia publikacji ====
==== Bibliografia publikacji ====
Linia 93: Linia 98:


* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201, [foto]
* Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 16, [foto]


====Artykuły====
====Artykuły====


* Akademia Górniczo-Hutnicza ma nowego rektora. ''Dziennik Polski'' 2020, nr 122, s. 06
* Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 69, s. 4
* Kolczyńska I.: Profesorowie z AGH wybrania na członków rzeczywistych PAN. ''Biuletyn AGH'' 2021, nr 165, s. 22, [foto]
* Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 6-7
* Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 6-7
* Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. ''Dziennik Polski'' 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. ''Kronika Krakowska'', s. B2
* Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. ''Dziennik Polski'' 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. ''Kronika Krakowska'', s. B2
* Lis J.: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Jerzym Lisem - Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. I. Kolczyńska. ''Biuletyn AGH'' 2020, nr 152, s. 13-15, [foto]
* Media o AGH. [Prof. Jerzy Lis z nagrodą ...]. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 136, s. 21
* Media o AGH. [Prof. Jerzy Lis z nagrodą ...]. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 136, s. 21
* Profesor Jerzy Lis nowym Rektorem AGH. ''Biuletyn AGH'' 2020, nr 148-149, s. 11, [foto]
* Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 139, s. 3, [foto]
* Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 139, s. 3, [foto]
* Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 14, [foto]
* Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 14, [foto]
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, 3 s. okł., [foto]
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, 3 s. okł., [foto]
* Władze AGH na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr
* Władze AGH na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 16
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
* Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 2, [foto]
* Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 2, [foto]
* Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. ''Vivat Akademia'' 2020, nr 22, s. 2, [foto]
* Wyróżnienia dla Przyjaciół GiG. ''Biuletyn AGH'' 2021, nr 155-156, s. 7, [foto]


==== Inne ====  
==== Inne ====  


* Jerzy Lis. Prorektor ds. Współpracy na lata 2016-2020 [online] [przeglądany 30.11.2017]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~lis/, [foto]
* Jerzy Lis. Rektor AGH na lata 2020-2024 [online] [przeglądany 17.06.2021]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~lis/, [foto]
* Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Ceramicznego dla prof. Jerzego Lisa [online] [przeglądany 06.02.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/nagroda-amerykanskiego-towarzystwa-ceramicznego-dla-prof-jerzego-lisa/, [foto]
* Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Ceramicznego dla prof. Jerzego Lisa [online] [przeglądany 06.02.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/nagroda-amerykanskiego-towarzystwa-ceramicznego-dla-prof-jerzego-lisa/, [foto]
* Prof. Jerzy Lis Rektorem AGH na kadencję 2020-2024 [online] [przeglądany 29.05.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/info/article/prof-jerzy-lis-rektorem-agh-na-kadencje-2020-2024/  
* Rektor AGH prof. Jerzy Lis członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju [online] [przeglądany 17.06.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/info/article/rektor-agh-prof-jerzy-lis-czlonkiem-rady-ds-planu-dla-pracy-i-rozwoju/, [foto]
* Walne Zebranie Członków PTM-sprawozdanie.[online] [przeglądany 03.04.2019]. Dostępny w: http://ptm-materials.pl/
* Rektor AGH przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP [online] [przeglądany 05.01.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rektor-agh-przewodniczacym-komisji-ds-wspolpracy-miedzynarodowej-krasp/
* Walne Zebranie Członków PTM-sprawozdanie [online] [przeglądany 03.04.2019]. Dostępny w: http://ptm-materials.pl/


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 29.05.2020</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 17.06.2021</span>'''''


{{DEFAULTSORT:Lis, Jerzy }}
{{DEFAULTSORT:Lis, Jerzy }}
[[Category:Biogramy]]
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 09:24, 9 lut 2022

Jerzy Lis
Lis Jerzy.jpg
Nazwisko Lis
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 października 1954
Miejsce urodzenia Trzciana


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, ceramika, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
Pełnione funkcje Rektor AGH (2020-2024)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19961999
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19992002
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20022005
Prorektor ds. Współpracy i RozwojuAGH20052012
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20122016
Prorektor ds. WspółpracyAGH20162020
RektorAGH20202024

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (1954-)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1954 roku w Trzcianie koło Rzeszowa.

W 1978 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kierunku inżynieria materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora nauk technicznych w 2000 roku.

Bezpośrednio po studiach zatrudniony został jako asystent w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, następnie od 1986 roku jako adiunkt, od 1996 roku profesor nadzwyczajny, a od 2005 roku profesor zwyczajny.

Dwukrotny Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki (1996–1999, 1999-2002), dwukrotny Dziekan Wydziału (2002–2005, 2012-2016) oraz kierownik Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC (2002-2012). Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (2005-2012) i Prorektor ds. Współpracy (2016-2020).

25 maja 2020 roku wybrany został Rektorem AGH na kadencję 2020-2024.

W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo (USA). Wielokrotnie uczestniczył w krótszych stażach zagranicznych m.in. w: Technical University Freiberg (Niemcy), University of Clausthal (Niemcy), RWTH (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Alfred University (USA), Institute of Macrokinetics Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).

Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technik syntezy materiałów ceramicznych, badania właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowania. Jego szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana: Samorozwijającą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegająca na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalanie.

Autor około 350 publikacji, w tym kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu referatów konferencyjnych. Autor i współautor 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Był i jest kierownikiem 13 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także prac rozwojowych zlecanych przez przemysł.

Promotor 13 prac doktorskich i 4 prowadzonych przewodów doktorskich oraz około 80 prac magisterskich. Kierownik kilkunastu projektów i grantów badawczych.

Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: członek Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN, członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (funkcja przewodniczącego przez dwie kadencje), członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Ceramicznej o. Kraków PAN oraz od 2016 roku wiceprzewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. W 2019 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).

W latach 2006-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był także przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz ​przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024. W dniu 14 czerwca 2021 r. został powołany do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Współpracuje z czołowymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), PennState University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja). Został wybrany m.in. członkiem prestiżowej The World Academy of Ceramic (2002 r.). Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS.

Członek komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Archiwum Nauki o Materiałach i Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika oraz recenzent wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.

Aktywnie współpracuje z przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej ZM INVEST Ropczyce oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Pełnił ponadto funkcję prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., a obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH. Posiadacz certyfikatu PRINCE 2 w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.

3 grudnia 2021 roku podczas 145 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN został wybrany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Czynnie współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego oraz sekretarzem Klubu Nowej Gospodarki.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagrody naukowe Rektora AGH. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą został w 2011 roku uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureat nagrody „The Bridge Building Award” (2019) przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne uczonemu spoza Stanów Zjednoczonych za wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej, tytuł „Złoty Inżynier” w plebiscycie Przeglądu Technicznego i NOT (2016), wyróżnienie Cracoviae Merenti, Zasłużony dla Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in.: Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan), Honorowe Wyróżnienie WGIG AGH "Kryształowa Barbórka" (2020).

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/lis-jerzy-02341

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201, [foto]
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 16, [foto]

Artykuły

 • Akademia Górniczo-Hutnicza ma nowego rektora. Dziennik Polski 2020, nr 122, s. 06
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Kolczyńska I.: Profesorowie z AGH wybrania na członków rzeczywistych PAN. Biuletyn AGH 2021, nr 165, s. 22, [foto]
 • Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 6-7
 • Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. Dziennik Polski 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B2
 • Lis J.: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Jerzym Lisem - Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s. 13-15, [foto]
 • Media o AGH. [Prof. Jerzy Lis z nagrodą ...]. Biuletyn AGH 2019, nr 136, s. 21
 • Profesor Jerzy Lis nowym Rektorem AGH. Biuletyn AGH 2020, nr 148-149, s. 11, [foto]
 • Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 3, [foto]
 • Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 14, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, 3 s. okł., [foto]
 • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 • Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 2, [foto]
 • Wyróżnienia dla Przyjaciół GiG. Biuletyn AGH 2021, nr 155-156, s. 7, [foto]

Inne

stan na dzień 17.06.2021