Jerzy Kordylewski

Z Historia AGH
Jerzy Kordylewski
Nazwisko Kordylewski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 23 października 1935
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 4 kwietnia 2021
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania funkcyjne, matematyka obliczeniowa, informatyka, astronomia
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Jerzy Kordylewski (1935-2021)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania funkcyjne, matematyka obliczeniowa, informatyka, astronomia

Nota biograficzna

Urodził się 23 października 1935 roku w Krakowie. Zmarł 4 kwietnia 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1957 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1968 roku na UJ uzyskał stopień doktora.

W latach 1994-2001 był kierownikiem Pracowni Równań Funkcyjnych w Zakładzie Analizy Rzeczywistej i Zespolonej Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (do 1997 roku Instytut Matematyki).

W 1984 roku został członkiem Komitetu Redakcyjnego "Opuscula Mathematica", a w latach 1995-2003 był sekretarzem redakcji.

Autor ponad 80 publikacji i 1 patentu.

Przez 10 lat pracował poza AGH. W latach 1966-1974 był kierownikiem Zakładu Elektrotechnicznej Techniki Obliczeniowej Instytutu Zootechniki. W latach 1973-1977 był kierownikiem Laboratorium Informatyki Instytutu Naftowego.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych WMS AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 37, 44, 47, 56, 91, 92
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 179
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 164

Inne