Jerzy Antoni Ślebodziński

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:42, 7 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Antoni Ślebodziński
Jerzy Slebodzinski.jpg
Nazwisko Ślebodziński
Imię / imiona Jerzy Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 lutego 1925
Miejsce urodzenia Gorlice
Data śmierci 2 stycznia 1997
Dyscyplina/specjalności odkrywkowa eksploatacja złóż, ochrona środowiska
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jerzy Antoni Ślebodziński (1925-1997)

Dyscyplina/specjalności: odkrywkowa eksploatacja złóż, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 9 lutego 1925 roku w Gorlicach. Zmarł 2 stycznia 1997 roku. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w Ciężkowicach pod Tarnowem.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1944 roku. Po wyzwoleniu w 1945 roku wstąpił na Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie, który ukończył w 1951 roku.

W 1964 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Górniczym AGH, a w 1967 roku na tym samym wydziale stopień doktora habilitowanego. W 1979 otrzymał tytuł profesora.

Od listopada 1952 roku pracował jako asystent w Katedrze Eksploatacji Złóż, następnie w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego, Instytucie Górnictwa Odkrywkowego, pod koniec pracy zawodowej w Zakładzie Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym Wydziału Górniczego AGH. Był kierownikiem Zakładu, a później Pracowni Górnictwa Odkrywkowego Obróbki i Przeróbki Skał (1964-1995). Kierował i prowadził zajęcia dydaktyczne w Punkcie Konsultacyjnym AGH w Kielcach i w Tarnobrzegu.

W 1996 roku odszedł na emeryturę.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej w AGH wykładał na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej, prowadził zajęcia na studiach doktoranckich we Wrocławiu i w Krakowie.

Autor około 90 publikacji, w tym 11 książek, promotor 2 doktoratów. Recenzent kilkunastu prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonego dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Złota Odznaka Honorowa NOT


Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 102, [foto]
  • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 128
  • Polski Słownik Biograficzny. T. 50/4 z. 207 : Ściskała Dominik - Śliwka Karol. Kraków 2015, s. 523-525
  • Spis absolwentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 1919-1999. Red. Z. Kwiecień. Kraków 1999, s. 15-17
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363, [foto]

Inne