Jan Wdowiarz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 20:12, 9 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jan Wdowiarz
Jan Wdowiarz.jpg
Nazwisko Wdowiarz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr
Data urodzenia 5 marca 1903
Miejsce urodzenia Rogi
Data śmierci 26 września 1956
Miejsce śmierci Krosno
Dyscyplina/specjalności geologia
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi


Prof. nadzw. dr Jan Wdowiarz (1903-1956)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Nota biograficzna

Urodził się 5 marca 1903 roku w Rogach k. Krosna. Zmarł 26 września 1956 roku w Krośnie i tam też pochowany, w starej części Cmentarza Komunalnego.

W latach 1923-1929 studiował geologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Jana Kazimierza we Lwowie. Pracę zawodową rozpoczął z początkiem 1929 roku - starszy asystent w Katedrze Geologii i Paleontologii Politechniki Lwowskiej. W 1931 roku uzyskał tam na podstawie rozprawy "Szkic geologiczny Karpat pomiędzy przełęczą Dukielską a Osławią" tytuł doktora geologii. Niemalże całość swojej aktywności zawodowej poświęcił polskim Karpatom. W latach 1931-1934 był asystentem, a w latach 1935-1941 wykładał geologię regionalną, szczegółową inżynierską i naftową. Równocześnie w latach 1936-1939 wykonywał wiele prac zleconych, m.in. dla przedsiębiorstwa naftowego "Pionier" S.A. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 roku, opuścił miasto i podjął pracę jako geolog terenowy w Karpackim Instytucie Geologiczno-Naftowym w Borysławiu. W okresie marzec - wrzesień 1944 roku pracował w Instytucie Geologiczno-Naftowym w Jaśle, następnie do końca 1944 roku w Państwowym Urzędzie Naftowym w Krośnie.

W 1945 roku został kierownikiem Oddziału Geologicznego w Instytucie Naftowym w Krośnie. W styczniu 1946 roku objął funkcję szefa Działu Geologii w nowo powstałym przedsiębiorstwie "Poszukiwania Naftowe" w Krakowie, a zarazem zastępcy naczelnego dyrektora. Z początkiem 1947 roku pełnił również przejściowo obowiązki naczelnego dyrektora. Gdy w styczniu 1948 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na "Przedsiębiorstwo Państwowe Wiercenia Poszukiwawcze" w dalszym ciągu pozostał na stanowisku naczelnego geologa i zastępcy naczelnego dyrektora. Od października 1949 roku pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIG - na stanowisku kierownika Oddziału Krakowskiego.

Na podstawie pracy "Geologia Karpat i Przedgórza w okolicy Tarnowa, Pilzna i Tuchowa" otrzymał w 1951 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł docenta geologii.

W 1953 roku rozpoczął pracę w AGH. Na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym wykładał geologię i kartografię geologiczną.

W 1955 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AGH.

Ogłosił ponad 30 publikacji, pozostawił liczne rękopisy, mapy i szkice geologiczne z zakresu geologii karpackiej, szczegółowe zdjęcia geologiczne okolic Leska.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek założyciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego. Należał do Związku Zawodowego Naftowców oraz Związku Zawodowego Urzędników Państwowych (potem Zw. Zaw. Górników).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 18. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2007, s. 163-164, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 20, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 212-214, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Książkiewicz M.: Jan Wdowiarz 1903-1956. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1956, T. 26, z. 4, s. 361-367
  • Świdziński H.: Prof. dr Jan Wdowiarz (1903-1956). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH]; nr 15. [Seria] Geologia 1958, z. 2, s. 79-85, [foto]
  • Tokarski A.: Prof. Jan Wdowiarz - pionier karpackiej geologii regionalnej. Nafta 1956, nr 11, s. 312-313