Jan Artymiuk

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:34, 13 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jan Artymiuk
Artymiuk Jan.jpg
Nazwisko Artymiuk
Imię / imiona Jan


Data urodzenia 22 sierpnia 1946
Miejsce urodzenia Jagodnica


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, wiertnictwo, geoinżynieria, urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne, udostępnianie i eksploatacja złóż
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydział Wiertniczo-Naftowego (1990-1992)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Dr inż. Jan Artymiuk (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, wiertnictwo, geoinżynieria, urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne, udostępnianie i eksploatacja złóż

Nota biograficzna

Urodził się 22 sierpnia 1946 roku w Jagodnicy.

W 1971 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Badania zużycia świdrów trójgryzowych małośrednicowych w górnictwie podziemnym" uzyskał stopień doktora.

W latach 1982-1988 był pełnomocnikiem Rektora AGH ds Współpracy z Wyższym Instytutem Górniczo-Geologicznym w Sofii.

W latach 1984-1991 był kierownikiem Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich.

W latach 1990-1992 zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydział Wiertniczo-Naftowego.

W latach 1992-1993 był kierownikiem Pracowni Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich w Instytucie Wiertniczo-Naftowym WW-N.

W latach 1993-1996 zastępca kierownika Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W latach 1998-2011 kierownik Laboratorium Badań Atestacyjnych Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych.

W latach 1979-1981 był komendantem praktyk studenckich. W latach 1986-1989 opiekunem Studenckiego Koła Naukowego "ROTOR" przy WW-N. W latach 1977-1987 był opiekunem Domu Studenckiego WW-N. W latach 1980-1986 był przewodniczącym Koła Młodych Pracowników Nauki WW-N.

W latach 1982-1991, 1993-1996, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010 był członkiem Rady Wydziału oraz w latach 1982-1985, 1990-1993 i 1999-2002 członkiem Senatu Wydziału.

Autor około 150 publikacji oraz autor i współautor 9 projektów norm krajowych i 14 patentów.

Promotor ponad 250 prac dyplomowych.

Członek I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i Sekretarz Techniczny IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez Wydział. Zastępca Przewodniczącego X, XI, XII, XIII, i XIV (1999-2003), zastępca Przewodniczącego Komitetu XV, XVI i XVII (2004-2006) Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Drilling Oil-Gas AGH". Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego International Scientific & Technical Conference OIL-GAS w latach 2007-2010. Zastępca Przewodniczącego Komitetu XXII do XXVIII (2011-2017) Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Drilling Oil_Gas AGH" organizowanej przez Wydział.

Członek SITPNiG NOT, Komitetu Technicznego nr 31 Górnictwa Nafty i Gazu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rzeczoznawca SITPNiG.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Geologii Polskiej, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Srebrna Honorowa Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego", Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, dwukrotnie Nagroda MNSWiT III stopnia, Specjalne Wyróżnienie Prezesa PKN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/artymiuk-jan-003279

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 280-281, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 12, [foto]

stan na dzień 13.09.2023