Józef Stanisław Dańko

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:23, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Józef Stanisław Dańko
Jozef Danko.jpg
Nazwisko Dańko
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 19 marca 1940
Miejsce urodzenia Biały Dunajec


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, budowa maszyn, eksploatacja maszyn
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa19992002

Prof. dr hab. inż. Józef Stanisław Dańko (1940–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, budowa maszyn, eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 19 marca 1940 roku w Białym Dunajcu.

W 1963 roku ukończył studia w AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Proces zapełniania rdzennicy masą przy nadmuchiwaniu i strzelaniu, której promotorem był profesor Stanisław Pelczarski, uzyskał stopień doktora.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Proces wytwarzania rdzeni i form odlewniczych metodami dmuchowymi. Badania i teoria' uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1995 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

Asystent stażysta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH 1963–1964. W latach 1964–1967 był kierownikiem Sekcji Konstrukcyjnej w Odlewni Fabryki Silników Elektrycznych „TAMEL” w Tarnowie.

Następnie w AGH: st. asystent 1967–1972, adiunkt 1973–1995, a następnie kierownik Pracowni Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych WO AGH 1995–2001. Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Odlewniczych AGH 2002–2008, w latach 2008 - 2010 kierownik Pracowni Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych.

W latach 1999–2002 dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH.

Był także kierownikiem Wydziałowego Studium Doktoranckiego, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Fundacji "Odlewnictwo". W latach 2000 - 2008 był członkiem Komisji Konkursowej o Nagrodę im. prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza. W latach 2010 - 2012 członek Komisji Etyki. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz przez jedną kadencję - koordynatora z ramienia AGH grantu dotyczącego międzynarodowej Akademicko-Gospodarczej Sieci Instytucji Górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH.

Od 2010 roku na emeryturze.

Autor ponad 380 publikacji w tym 11 monografii, 13 podręczników oraz 121 artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Autor lub współautor 27 patentów, w tym 4 zagraniczne. Autor ponad 70 prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Do zajęć dydaktycznych przygotował 2 podręczniki oraz 13 pozycji skryptowych.

Promotor 3 rozpraw doktorskich i ponad 80 absolwentów. Recenzent 10 podręczników i wydawnictw książkowych, 1 habilitacji, 15 prac doktorskich, 75 magisterskich i 11 inżynierskich.

Członek PAU 2003–, członek Komitetu Metalurgii PAN 1992–, Przewodniczący Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych, Komisji Odlewnictwa PAN 1989–, International Academy of Ecology and Life Protection Sciences 1996–, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich 1962–, członek Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, członek Rady Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Rady Naukowej Wydziału Hutniczego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

Profesor Honorowy AGH 2015 (za: "całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w AGH oraz współpracę z przemysłem i organizacjami naukowo-technicznymi").

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, dyplom i medal "Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach 2002, Złota Honorowa Odznaka STOP, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka Honorowa "Za zasługi położone dla rozwoju Stowarzyszenia i Uczelni", Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Złoty Medal Jubileuszowy 85-lecia powstania AGH, trzykrotnie uzyskał zespołową nagrodę Ministra i wielokrotnie był wyróżniany nagrodami Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/danko-jozef-003167

Źródła do biogramu

Książki

  • Prof. Józef Dańko Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 26 lutego 2016 r. Kraków 2016, 50 s.
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 65, [foto]

Artykuły

  • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Prof. dr hab. inż. Józef Dańko : Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Archives of Foundry Engineering 2010, vol. 10, spec. iss. 2/2010, s. 7–8, [foto]
  • Profesor Józef Dańko Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2016, nr 99, s. 21-22, [foto]
  • Profesor Józef Dańko Profesorem Honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2016, nr 15, s. 7, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.09.2015], s. 2, 9, 34

Inne

  • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Profesora Honorowego AGH prof. Józefowi Dańko]. Kraków 2016, [foto]

stan na dzień 28.03.2023