Instytut Techniki Jądrowej: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Źródła (w układzie chronologicznym))
(Źródła (w układzie chronologicznym))
Linia 96: Linia 96:
  
 
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WFiTJ.jpg|Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
 
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WFiTJ.jpg|Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze WFiTJ.pdf|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 22 lutego 1995 r. Punkt 6. Uchwała Senatu AGH z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
  
 
*[[Media:Uchwała nr 77, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]
 
*[[Media:Uchwała nr 77, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]

Wersja z 10:13, 19 wrz 2019

Instytut Techniki Jądrowej
Rok założenia 1962
Rok przekształcenia 1969
Pochodzi od -
Przekształcony na: Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Struktura wydziału

1969

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)
 • Zakład Metod Geofizyki Jądrowej (1964-1972)
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Radioizotopowej (1969-1972)[1]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)
 • Zakład Fizyki (1969-1972)[2]


1964-1968

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)
 • Zakład Metod Geofizyki Jądrowej (1964-1972)[3]
 • Zakład Aparatury Radiometrycznej (1964-1968)[4]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)


1962-1963

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)[5]
 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1962-1964)[6]
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Radiometrycznej (1962-1964)[7]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)[8]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[9]

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Przypisy

 1. na podst. Skład osobowy AGH 1969/1970
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1969/1970
 3. na podst. Skład osobowy AGH 1964/1965
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1964/1965
 5. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 6. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej

Bibliografia

Książki

 • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski [online]. Kraków 2001, s. 16-22 [przeglądany 14.05.2019]. Dostępny w: http://www.fis.agh.edu.pl/doc/pl/kronika/AGH_WFiIS_kronika-1.pdf
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962/1963]. Kraków 1963, s. 3, 87-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963/1964]. Kraków 1964, s. 2, 200-203
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964/1965]. Kraków 1965, s. 2, 253-256
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965/1966]. Kraków 1967, s. 187-189
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s. 2, 80-81
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967/1968]. Kraków 1968, s. 2, 87-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1969, s. 2, 101-103

Artykuły

 • Wolny J., Janowski P.: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 26-30, [foto]

Źródła (w układzie chronologicznym)

 • Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu AGH w dniu 10 maja 1989 r.