Henryk Gurgul

Z Historia AGH
Wersja z dnia 07:08, 3 kwi 2024 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Henryk Gurgul
Henryk Gurgul.jpg
Nazwisko Gurgul
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 stycznia 1953
Miejsce urodzenia Brzesko


Dyscyplina/specjalności ekonomia i finanse, matematyka stosowana
Wydział Wydział ZarządzaniaProf. dr hab. inż. Henryk Gurgul (1953-)

Dyscyplina/specjalności: ekonomia i finanse, matematyka stosowana

Nota biograficzna

Urodził się 8 stycznia 1953 roku w Brzesku.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1977 roku (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz również z wyróżnieniem matematykę stosowaną w Instytucie Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w 1980 roku.

W latach 1980-1986 zatrudniony jako asystent w Zakładzie Metod Statystycznych Instytutu Matematyki AGH. W 1986 roku doktoryzował się z ekonometrii (Akademia Ekonomiczna, Kraków). Praca ta w 1987 roku została wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1987-1988 wykładał na Uniwersytecie w Grazu (Austria).

W latach 1988-2000 adiunkt w Zakładzie Metod Statystycznych IM AGH. W 1998 roku uzyskał habilitację z ekonometrii (Akademia Ekonomiczna, Kraków). Od 1998 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zastosowań Matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Od października 2001 roku profesor nadzwyczajny w Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Zarządzania AGH. Był twórcą i kierownikiem tej Pracowni do 2021 roku.

31 października 2007 roku został mu nadany tytuł profesora, zaś 1 kwietnia 2008 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 2000-2018 profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie.

Visiting professor i wykładowca na uniwersytetach w Austrii (Graz), Finlandii (Joensuu), Niemczech (Erlangen-Nuernberg, Greifswald, Ilmenau, Saarbruecken), Włoszech (Siena), Hiszpanii (Valencia) i Słowenii (Koper). Wykłada po angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Autor i współautor ponad 240 publikacji, w tym monografii i ogólnopolskich podręczników z zakresu matematyki stosowanej oraz artykułów naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Współautor materiałów konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym. Tłumacz z języka niemieckiego podręcznika "Unternehmensbewertung" M. J. Matschke i G. Brösel (ang. "Enterprise valuation"): "Wycena przedsiębiorstwa : funkcje, metody, zasady" (2011).

Promotor 12 prac doktorskich w Polsce i 13 w Austrii. Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w kraju i za granicą. Opiniodawca wniosków o tytuły profesorskie.

Redaktor naczelny czasopism naukowych: "Managerial Economics" (wyd. AGH) oraz "Zeszytów Naukowych" Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism ekonomicznych krajowych i zagranicznych. Recenzent artykułów w czasopismach międzynarodowych. Recenzent wniosków o stypendia „The Lane Kirkland Scholarship Program”.

Aktywny członek kilku międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (International Statistical Institute ISI, elected member). Sekretarz naukowy Komisji Ekonomicznej Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Prezydium Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Inicjator i twórca dyscypliny Ekonomia i Finanse w AGH w 2020 roku, która w ewaluacji w 2022 roku uzyskała kategorię A. Inicjator i pierwszy kierownik studiów podyplomowych w AGH Metody Statystycznej Analizy Danych (do 2021 roku).

Odznaczenia i nagrody

W 2007 roku otrzymał najwyższe polskie wyróżnienie w zakresie ekonomii - nagrodę Citi Banku - "za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów", indywidualna Nagroda III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku odznaczony Medal of Honor Uniwersytetu w Grazu (Austria).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gurgul-henryk-003083

Źródła do biogramu

Książki

  • Wydział Zarządzania AGH w fotografii 1974-2009 : 35 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków [2009], s. 96, [foto]

Inne

stan na dzień 19., 21.03.2023