Halina Władysława Ropska: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox scientist
{{Infobox scientist
| name = Halina Władysława Ropska
|family-name=Ropska
| family-name = Ropska
|given-name=Halina Władysława
| given-name = Halina
|honorific-prefix=Dr inż.
| additional-name = Władysława
|image=Halina_Ropska.jpg
| honorific-prefix = Dr inż.
|birth_date=5 sierpnia 1932
| honorific-suffix =
|birth_place=Gdynia
| native_name =
|fields=technologia chemiczna, technologia ceramiki budowlanej, zagadnienia surowców ilastych, utylizacja odpadów przemysłowych
| native_name_lang =
|faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
| image = Halina_Ropska.jpg
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
| image_size = 11153
|name=Halina Władysława Ropska
| alt =
|image_size=11153
| caption =
| birth_date = 1932
| birth_place =  
| death_date =
| death_place =
| resting_place =
| resting_place_coordinates =
| other_names =
| residence =
| citizenship =
| nationality =
| fields =  
| function =
| faculty = Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
| workplaces =
| alma_mater =
| thesis_title =
| thesis_url =
| thesis_year =
| doctoral_advisor =
| academic_advisors =
| doctoral_students =
| notable_students =
| known_for =
| varia =
| author_abbrev_bot =
| author_abbrev_zoo =
| influences =
| influenced =
| awards = Nagrody resortowe
| signature =  
| signature_alt =
| website =
| footnotes =
| spouse =
| children =  
}}
}}
Dr inż. '''Halina Władysława Ropska''' (1932–)
Dr inż. '''Halina Władysława Ropska''' (1932–)  


Urodziła się w Gdyni. W 1956 r. ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia ceramiki budowlanej, zagadnienia surowców ilastych, utylizacja odpadów przemysłowych


W latach 1954–87 asystent, adiunkt i docent w Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Obecnie emeryt.
== Nota biograficzna ==


Współautorka monografii „Surowce ceramiki budowlanej”, opracowania i wdrożenia do przemysłu 3 oryginalnych technologii produkcji: wyrobów kamionkowych z udziałem popiołów lotnych, wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej z popiołów lotnych jako surowców podstawowych oraz technologii produkcji piasku keramzytowego metodą fluidyzacyjną. Autorka i współautorka 66 publikacji naukowych, 12 patentów i in.
Urodziła się 5 sierpnia 1932 roku w Gdyni.


Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN, Komisji Nauk Ceramicznych PAN, SITPMB i in.
W 1956 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH.  


Źródło:
W 1954 roku rozpoczęła pracę zastępcy asystenta w Katedrze i zakładzie Technologii ceramiki Czerwonej i Kamionki[[Wydział Ceramiczny|Wydziału Ceramicznego]] AGH.
* Kto jest kim w ceramice. s. 115–116


W latach 1954–1987 asystent, adiunkt i docent w Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.


{{DEFAULTSORT:Ropska, Halina Władysława}}
W 1964 roku na podstawie pracy "Badania składu mineralnego wytypowanych krajowych glin ceglarskich i jego związku z własnościami fizycznymi surowców", napisanej w Katedrze Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki pod kierunkiem profesora Zbigniewa Tokarskiego uzyskała doktorat. W 1971 roku została docentem.
[[Category:Uczeni]]
 
W latach 1972-1974 była wicedyrektorem ds. naukowo-dydaktycznych Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych [[Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki|Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]] AGH.
 
Autorka i współautorka około 70 publikacji naukowych, 12 patentów, 48 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych i 70 nieopublikowanych prac naukowo badawczych.
 
Promotor ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich.
 
Współautorka monografii „Surowce ceramiki budowlanej”.
 
Autorka opracowanych i wdrożonych do przemysłu 3 oryginalnych technologii produkcji: wyrobów kamionkowych z udziałem popiołów lotnych, wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej z popiołów lotnych jako surowców podstawowych oraz technologii produkcji piasku keramzytowego metodą fluidyzacyjną.
 
Członek Komisji Rekrutacyjnej AGH ds. opiniowania prac naukowo-badawczych - pozaplanowych.
 
Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN, Komisji Nauk Ceramicznych PAN, SITPMB NOT, Zespołu Kierunku Chemia Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych w Gliwicach. 
 
Konsultant prac naukowo-badawczych Instytutu PSiC w Warszawie, rzeczoznawca SITPMB NOT,
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], Srebrna Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrna Odznaka Honorowa SITPMB NOT, Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Odznaka Zasłużony dla Województwa katowickiego, Odznaka Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, wielokrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Złota Odznaka „Za zasługi dla ceramiki budowlanej”, Nagrody Rektora AGH.
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
== Źródła do biogramu ==
 
==== Książki ====
 
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 213
* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 115–116 , [foto]
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 62, 76
* [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 110
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 301, [foto]
 
==== Artykuły ====
 
* Mazurkiewicz M.: Stanisław Ropski (1932-2009) : górnik, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel. ''Biuletyn AGH'' 2009, nr 18/19, s. 44-45
 
==== Inne ====
 
* Biuletyn AGH 18-2009.indd [s.44-45] [online] [przeglądany 7.12.2020]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletyn_archiwum/biuletyn_pdf_2009/018_019_2009_pdf/44_018_019.pdf
* Odznaczenia | Katedra Technologii Materiałów Budowlanych [online] [przeglądany 7.12.2020]. Dostępny w:http://149.156.120.190/wp001/?p=128
 
{{DEFAULTSORT:Ropska, Halina Władysław}}
 
[[Category:Biogramy]] [[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]
 
 
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 25.01.2023</span>'''''

Aktualna wersja na dzień 09:23, 25 sty 2023

Halina Władysława Ropska
Halina Ropska.jpg
Nazwisko Ropska
Imię / imiona Halina Władysława
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 5 sierpnia 1932
Miejsce urodzenia Gdynia


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia ceramiki budowlanej, zagadnienia surowców ilastych, utylizacja odpadów przemysłowych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Halina Władysława Ropska (1932–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia ceramiki budowlanej, zagadnienia surowców ilastych, utylizacja odpadów przemysłowych

Nota biograficzna

Urodziła się 5 sierpnia 1932 roku w Gdyni.

W 1956 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1954 roku rozpoczęła pracę zastępcy asystenta w Katedrze i zakładzie Technologii ceramiki Czerwonej i KamionkiWydziału Ceramicznego AGH.

W latach 1954–1987 asystent, adiunkt i docent w Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Badania składu mineralnego wytypowanych krajowych glin ceglarskich i jego związku z własnościami fizycznymi surowców", napisanej w Katedrze Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki pod kierunkiem profesora Zbigniewa Tokarskiego uzyskała doktorat. W 1971 roku została docentem.

W latach 1972-1974 była wicedyrektorem ds. naukowo-dydaktycznych Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Autorka i współautorka około 70 publikacji naukowych, 12 patentów, 48 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych i 70 nieopublikowanych prac naukowo badawczych.

Promotor ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich.

Współautorka monografii „Surowce ceramiki budowlanej”.

Autorka opracowanych i wdrożonych do przemysłu 3 oryginalnych technologii produkcji: wyrobów kamionkowych z udziałem popiołów lotnych, wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej z popiołów lotnych jako surowców podstawowych oraz technologii produkcji piasku keramzytowego metodą fluidyzacyjną.

Członek Komisji Rekrutacyjnej AGH ds. opiniowania prac naukowo-badawczych - pozaplanowych.

Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN, Komisji Nauk Ceramicznych PAN, SITPMB NOT, Zespołu Kierunku Chemia Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych w Gliwicach.

Konsultant prac naukowo-badawczych Instytutu PSiC w Warszawie, rzeczoznawca SITPMB NOT,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrna Odznaka Honorowa SITPMB NOT, Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Odznaka Zasłużony dla Województwa katowickiego, Odznaka Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, wielokrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Złota Odznaka „Za zasługi dla ceramiki budowlanej”, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 213
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 115–116 , [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 62, 76
  • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 110
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 301, [foto]

Artykuły

  • Mazurkiewicz M.: Stanisław Ropski (1932-2009) : górnik, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 44-45

Inne


stan na dzień 25.01.2023