Ewa Danuta Adamiec

Z Historia AGH
Wersja z dnia 17:41, 19 kwi 2024 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Ewa Danuta Adamiec
Ewa Adamiec.jpg
Nazwisko Adamiec
Imię / imiona Ewa Danuta
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 lipca 1974
Miejsce urodzenia Ruda Śląska


Dyscyplina/specjalności geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2016-2020, 2020-20240
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20162020
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20202024

Dr hab. inż., prof. AGH Ewa Danuta Adamiec (1974-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 7 lipca 1974 roku w Rudzie Śląskiej.

W 1993 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w im. Adama Mickiewicza uzyskała świadectwo dojrzałości.

W 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, na kierunku Inżynieria Środowiska.

W trakcie studiów w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego, przez semestr studiowała „Ecological Engineering” w Mid Sweden University w Östersund w Szwecji.

W 1998 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2002 roku na podstawie pracy "Rola zawiesiny rzeki Odry w akumulacji, rozmieszczeniu i transporcie metali śladowych", której promotorem była profesor Edeltrauda Helios-Rybicka, uzyskała stopień doktora.

W 2018 roku na podstawie rozprawy "Zanieczyszczenia pyłowe powstające w trakcie eksploatacji pojazdów jako potencjalne zagrożenie dla środowiska miejskiego" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Odbyła staże naukowe m.in. w: Institut für Agrotechnik und Landeskultur, Uniwersytet Halle-Wittenberg w Niemczech, Centrum Ekologicznym Aquaculture Stensund w Szwecji, Instytucie Chemii Nieorganicznej i Stosowanej Uniwersytetu w Hamburgu w Niemczech.

W latach 2016-2020, 2020-2024 prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W trosce o ochronę środowiska zorganizowała grupę badawczą "AGH dla środowiska" będącą nową inicjatywą kilku wydziałów w celu stworzenia centrum współpracy/kompetencji dla tych, którzy chcą pracować w interdyscyplinarnym zespole dla rozwiązywania problemów środowiska w sposób kompleksowy.

W swoich badaniach porusza problematykę dotyczącą zmian antropogenicznych w obszarach silnie zdegradowanych i zurbanizowanych, a w szczególności w środowisku miejskim w pobliżu szlaków komunikacyjnych o dużej kongestii.

Jest stypendystką Fundacji Prof. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt, a także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Obecnie pracuje w Katedrze Ochrony Środowiska WGGiOŚ.

Autorka ponad 60 publikacji.

Członek Senatu AGH, Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku, Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adamiec-ewa-003812

Źródła do biogramu

Książki

  • Ewa Adamiec. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 15-16

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 23.09.2023