Czesław Kazimierz Olech

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:22, 27 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Czesław Kazimierz Olech
Czeslaw Olech.jpg
Nazwisko Olech
Imię / imiona Czesław Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 22 maja 1931
Miejsce urodzenia Pińczów
Data śmierci 1 lipca 2015
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe
Wydział Wydział Geodezji Górniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2008
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia

Prof. zw. dr hab. Czesław Kazimierz Olech (1931–2015)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 22 maja 1931 roku w Pińczowie. Zmarł 1 lipca 2015 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pińczowie.

W latach 1952–1954 pracował jako asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1954 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 1954-1957 pracował jako doktorant w Instytucie Matematycznym PAN, Oddział w Krakowie.

W roku 1958 obronił pracę doktorską pt: "O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych". W latach 1957-1963 był adiunktem. Habilitację uzyskał w tym samym instytucie w 1962 roku na podstawie pracy "On the global stability of an autonomous system on the plane". W 1966 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 roku tytuł profesora.

W latach 1970-1986 dyrektor Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie. Współorganizator Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w Warszawie i jego dyrektor w latach 1972-1992.

Był autorem kilkudziesięciu prac oraz promotorem kilku prac doktorskich i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes pierwszego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Matematyków (1983).

Członek korespondent PAN 1973-2015, członek rzeczywisty PAN 1983-2015, członek czynny PAU 1996-2015, członek Papieskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 oraz wielu organizacji i stowarzyszeń matematycznych w Polsce i za granicą.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego (1989), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (2008).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia, Medal Martina Drimowa Bułgarskiej Akademii Nauk, Medal im. Bernarda Bolzano Czechosłowackiej Akademii Nauk, Medal im. Stefana Banacha PAN

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 512-513
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 691
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 937-938
 • [Skład Osobowy AGH... 1952/53]. Kraków 1953, s. 53
 • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 54, 260
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 353-354, [foto]

Artykuły

 • Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Czesława Olecha. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 7-9, [foto]
 • Dziennik Polski 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 156 (7 VII 2015), s. A8 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 157 (8 VII 2015), s. A11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. 6 (dod. Gazeta Wyborcza Kraków) [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 155 (6 VII 2015), s. 6 (dod. Gazeta Wyborcza Kraków) [nekr.]
 • Profesor Czesław Olech doktorem honorowym AGH : 29 czerwca 2009. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 48, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.10.2008], s. 43

Inne

 • [Zaproszenie] na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa profesorowi Czesławowi Olechowi, [foto]