Antoni Rodziewicz-Bielewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:42, 2 cze 2022 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Antoni Rodziewicz-Bielewicz
Antoni Rodziewicz-Bielewicz1.jpg
Nazwisko Rodziewicz-Bielewicz
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 17 lipca 1870
Miejsce urodzenia Iłukszta
Data śmierci 19 października 1923
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, walcownictwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19221923

Prof. zw. inż. Antoni Rodziewicz-Bielewicz (1870–1923)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1870 roku w Iłukszcie (Kurlandia), obecnie Łotwa, zmarł 19 października 1923 roku w Cieszynie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1895 roku ukończył Wydział Mechaniczny Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Pracował w przemyśle oraz prowadził działalność dydaktyczną jako wykładowca geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Wyższej Szkoły Górniczej w Jekaterynosławiu (1906-1911). W 1911 roku otrzymał nominację na prof. nadzw. w Instytucie Politechnicznym w Nowoczerkasku. Objął Kat. Technologii Mechanicznej i rozwinął w niej głównie dział maszyn hutniczych. Prowadził także wykłady z zakresu maszyn górniczych. W 1916 roku został prof. zwyczajnym. Przez cztery lata był sekretarzem Wydziału Górniczego, a w latach 1915-1917 pełnił funkcję dziekana. W burzliwym 1918 roku (Rewolucja Październikowa) przedostał się do Rygi i jako profesor zwyczajny rozpoczął wykłady z obróbki stali pod ciśnieniem na Uniwersytecie Łotewskim.

Od 1921 roku związany z Akademią Górniczą w Krakowie, gdzie zorganizował Katedrę Mechaniki Hutniczej i jako profesor zwyczajny został jej kierownikiem. Zorganizował również Wydział Hutniczy i był jego pierwszym dziekanem. Uznawany przez całą metalurgię europejską, wybitny specjalista w dziedzinie walcownictwa.

Opublikował ok. 20 prac. Swoje prace naukowe zamieszczał w „Przeglądzie Technicznym”. W zakresie maszyn hutniczych wydał bardzo cenną pracę "Dietali prokatnych ustroistw", z atlasem złożonym z 19 tablic. W latach 1907-1917 wydawał roczniki postępów walcownictwa. Publikował również w języku niemieckim. W rękopisie pozostawił rozprawę „Teoria i praktyka walcowania i zasady kalibrowania walców”.

Poza pracą pedagogiczną profesor prowadził ożywioną działalność społeczną na terenie akademii. Był czynnym członkiem Krakowskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych, a w latach 1921-1923 pełnił funkcję sekretarza.

Krótko po śmierci w budynku AG na Krzemionkach ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą Jego pamięci. Od 1958 roku umieszczona jest w pawilonie B-4.

Od 1984 roku przyznawana nagroda imienia profesora A. Rodziewicza-Bielewicza. Od 1989 roku decyzją Senatu AGH nagroda przyznawana jest w latach parzystych.

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 154
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 87-88
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 67-68, [foto]
 • Pierwszy dziekan Wydziału Hutniczego. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 27, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, 143-144
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 177-178
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 300
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 111, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 47
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 98, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 167-169, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, styczeń, s. 6-7
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, grudzień, s. 17
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, (Zarządzenie Nr 4/92 Rektora... z dnia 10 kwietnia 1992...), s. 25-26
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 27
 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny) . Automatyka : półrocznik [Wyd. AGH] 2001, T. 5 z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Gorczyca S.: Wyniki VII Konkursu o nagrodę im. Prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1998, nr 11, s. 446
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Antoni Rodziewicz-Bielewicz (1870-1923). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33
 • [Piętnasty] XV Konkurs o Nagrodę imienia Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza]. Biuletyn AGH 2014, nr 75, s. 19
 • Profesor inżynier Antoni Rodziewicz-Bielewicz : (1870-1923) : pierwszy dziekan Wydziału Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Metalurgia i Odlewnictwo 1997, T. 23, nr 4, s. 507-508, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Antoni Rodziewicz-Bielewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 16. Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 23-25, [foto]
 • Wosiek E.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie przeróbki plastycznej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 93-103
 • Wspomnienia pozgonne : Ś. p. Antoni Rodziewicz-Bielewicz. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1923, T. 15, nr 12, 4 s. 1128