Antoni Piotrowski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:38, 22 kwi 2021 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Antoni Piotrowski
Antoni Piotrowski.jpg
Nazwisko Piotrowski
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 1914
Miejsce urodzenia Świdówka
Data śmierci 22 września 1998
Dyscyplina/specjalności chemia, korozja elektrochemiczna, pasywacja metali
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Odlewnictwa AGH (1959–1985)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. dr Antoni Piotrowski (1914–1998)

Dyscyplina/specjalności: chemia, korozja elektrochemiczna, pasywacja metali

Nota biograficzna

Urodził się w 1914 roku Świdówce pow. bocheński. Zmarł 22 września 1998 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1938 roku ukończył studia na Wydziale Fizykochemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął pracę w Akademii Górniczej w Krakowie. Do 1959 roku był pracownikiem w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Metali i Rud na Wydziale Metalurgicznym. W 1955 roku uzyskał stopień kandydata nauk (równoznaczny z tytułem doktora), w 1958 roku docenta, a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego nauk chemicznych, specjalność chemia analityczna. W latach 1959-1985 był kierownikiem Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej na Wydziale Odlewnictwa. Do jego osiągnięć należy zmodernizowanie programów ćwiczeń laboratoryjnych, rozpoczęcie budowy zespołu badawczego i zaplecza aparaturowego.

Autor lub współautor ok. 100 publikacji naukowych i 85 prac zleconych dla przemysłu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Zasługi (nie podano kategorii), Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 144-145
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 130-131
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 279

Artykuły

  • Zieliński E., Stypuła B.: Wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 59, s. 20, [foto]
  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339