Andrzej Pokrzywa

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:23, 24 sty 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Pokrzywa
Andrzej Pokrzywa.jpg
Nazwisko Pokrzywa
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 25 marca 1942
Miejsce urodzenia Kańczuga


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna, sieci geodezyjne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Pokrzywa (1942-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna, sieci geodezyjne

Nota biograficzna

Urodził się 25 marca 1942 roku w Kańczudze w województwie małopolskim.

W 1960 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kańczudze, następnie pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie. W latach 1961-1967 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej. Pracę magisterską "Mechanizacja prac przy opracowaniu projektów regulacji osi torów" obronił w kwietniu 1967 roku.

W latach 1967-1970 pracował w Oddziale Geodezyjnym DOKP Kraków na stanowisku adiunkta, w charakterze pracownika zespołu pomiarowego i wykonawcy pomiarów geodezyjnych w terenie.

W latach 1970-1973 był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. W czasie tych studiów ukończył z pomyślnym wynikiem roczny kurs pedagogiki. W latach 1971-1974 pracował jako nauczyciel matematyki w Technikum Elektrotechnicznym nr 1 w Krakowie.

Od 1 maja 1974 roku zawodowo związany z AGH. W latach 1974-1980 pracował na etacie technicznym na stanowisku kierownika Komparatorium Geodezyjnego Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej oraz prowadził prace badawcze związane z metodologią nawiązywania płaskich sieci geodezyjnych. Końcowym efektem tych badań była praca doktorska "Kryteria dokładnościowe i technologia nawiązań sieci geodezyjnych" napisana pod kierunkiem prof. Józefa Czai i obroniona w 1979 roku.

W 1983 roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Geodezji. W tym okresie aktynie uczestniczył w następujących pracach naukowo-badawczych wykonywanych dla przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

Od 1974 roku zajmował się metrologią geodezyjną, zamontował i wyjustował (w oparciu o własną technologię) 25-metrowy optyczny komparator geodezyjny do wyznaczania poprawnych długości pomiarów drutowych i wstęgowych. Brał tez czynny udział w zaprojektowaniu, wykonaniu i pomiarze pierwszej i drugiej Wydziałowej bazy do testowania dalmierzy elektrooptycznych w Bodzowie. Opracował i zrealizował projekt interfencyjnego komparatora poziomego z wykorzystaniem interferometru laserowego firmy Hewlett-Packard. Opracował i zrealizował projekty stanowisk do badania stałości osi celowych instrumentów geodezyjnych oraz do badań związanych z nadaniem im klasy dokładnościowej. Wykonał też stanowiska do sprawdzania poziomości osi celowej wszystkich typów niwelatorów geodezyjnych.

Do emerytury pracował w Katedra Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Autor około 20 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pokrzywa-andrzej-004015

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 118, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 195, s. 42
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 64, 176


stan na dzień 24.01.2023