Andrzej Kozłowski

Z Historia AGH
Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski.jpg
Nazwisko Kozłowski
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 września 1953
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski (1953-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 2 września 1953 roku w Krakowie.

W 1977 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1986 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy "Własności magnetyczne i ciepło właściwe stopów Tm,-xLux Cu2Si2" uzyskał stopień doktora.

w 2000 roku na podstawie rozprawy "Wpływ domieszkowania na charakter przemiany Verweya w związkach na bazie magnetytu", przedstawionej w Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH uzyskał stopień doktora habilitowanego.

1 lutego 2005 roku został mianowany przez Rektora AGH na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W 2005 roku został powołany do wydziałowej Komisji Nagród i Odznaczeń.

W latach 2008-2012 był członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

W 2012 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor 5 prac doktorskich i 10 recenzent.

Autor około 140 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kozlowski-andrzej-001508

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 154
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 37, 42, 72, 86, 109, 112, 118, 127, 177, 227
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 172

Inne

stan na dzień 22.01.2024