Zofia Skrzypek

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zofia Skrzypek
Zofia Skrzypek.jpg
Nazwisko Skrzypek
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 kwietnia 1941
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności ceramika, inżyniera materiałowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Zofia Skrzypek (1941–)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, inżyniera materiałowa

Nota biograficzna

Urodziła się 19 kwietnia 1941 roku w Krakowie.

W 1958 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące.

W 1965 roku ukończyła Wydział Ceramiczny AGH.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Badania kinetyki i mechanizmu siarkowania stopów żelazo-nikiel" uzyskała doktorat.

Była adiunktem w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego.

W ramach badań zajmowała się korozją gazową stopów Fe-Ni i Fe-Al, powłokami ochronnymi na blachach transformatorowych oraz powłokami na stopach oporowo-grzejnych, jak również modyfikacją tych stopów za pomocą pierwiastków ziem rzadkich.

Autorka i współautorka około 20 publikacji i 3 patentów.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 220
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 124-125, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 119

stan na dzień 17.05.2021