Zdzisław Roman Pytel

Z Historia AGH
Zdzisław Roman Pytel
Zdzislaw Pytel.jpg
Nazwisko Pytel
Imię / imiona Zdzisław Roman
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 8 sierpnia 1959
Miejsce urodzenia Zamłynie


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia materiałów budowlanych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż. Zdzisław Roman Pytel (1959–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia materiałów budowlanych

Nota biograficzna

Urodził się 8 sierpnia 1959 roku w Zamłyniu koło Częstochowy.

W 1979 roku ukończył Technikum Budowlane.

W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1984 roku został asystentem w Zakładzie Ceramiki Budowlanej Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Technologia i właściwości autoklawizowego materiału budowlanego z siarczanowo-wapniowych popiołów lotnych" uzyskał stopień doktora.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury autoklawizowanych tworzyw wapiennopiaskowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą utylizacji odpadów przemysłowych do produkcji różnego typu materiałów budowlanych, produkcji autoklawizowanych materiałów budowlanych typu cegły wapienno-piaskowej. Jest profesorem Wydziału Politechnicznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Autor około 120 publikacji i 17 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, SITPMB, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pytel-zdzislaw-002427

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 147, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 83
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 293, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 21, 57, [foto]

stan na dzień 24.01.2023