Wiesław Adam Ludwin

Z Historia AGH
Wiesław Adam Ludwin
Wieslaw Ludwin.jpg
Nazwisko Ludwin
Imię / imiona Wiesław Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 luty 1954
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, radiokomunikacja, sieci i systemy o strukturze komórkowej, systemy satelitarne, systemy horyzontowych linii radiowych, technika antenowa
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr hab. inż., prof. AGH Wiesław Adam Ludwin (1954–)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja, radiokomunikacja, sieci i systemy o strukturze komórkowej, systemy satelitarne, systemy horyzontowych linii radiowych, technika antenowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 lutego 1954 roku w Krakowie.

W 1978 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1978 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Telekomunikacji Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Pracował tam do 1986 roku.

W 1982 roku na podstawie pracy "Optymalizacja kodów dla transmisji sygnałów w obecności zakłóceń przy minimum kosztów względnych", napisanej pod kierunkiem profesora Antoniego Pacha, uzyskał doktorat.

W 2005 roku, w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja specjalność radiokomunikacja.

Jest profesorem w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach dotyczących łączności radiowej. W szczególności obejmują zagadnienia projektowania sieci i systemów bezprzewodowych oraz modelowania i analizy ruchu telekomunikacyjnego w systemach łączności ruchomej o strukturze komórkowej.

Autor około 100 publikacji i ponad 50 prac naukowych.

Artykuł "Is Handoff Traffic Really Poissonian?", opublikowany w listopadzie 1995 roku w materiałach czwartej konferencji IEEE International Conference on Universal Personal Communications, ICUPC'95 w Tokio, był i jest cytowany w wielu międzynarodowych publikacjach.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Jest też pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W latach 1992–1994 był członkiem IEEE. Od 1995 roku jest członkiem Komitetu Programowego Krajowej Konferencji Radiodyfuzji i Radiokomunikacji KKRR.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ludwin-wieslaw-001333

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 204, [foto]

Artykuły

  • Wiesław Ludwin. Telekomunikacja Cyfrowa 1998, T. 1, z. 1. s. 30, [foto]

Inne

stan na dzień 10.02.2023