Waldemar Pyda

Z Historia AGH
Waldemar Pyda
Waldemar Pyda.jpg
Nazwisko Pyda
Imię / imiona Waldemar
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 grudnia 1956
Miejsce urodzenia Lublin


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, materiały ceramiczne, nauka o materiałach, technologia otrzymywania zaawansowanych technicznych materiałów ceramicznych, kompozyty ceramiczne, ceramika przemysłowa, formowanie i zagadnienia spiekalności mikro- i nano-proszków ceramicznych, nanokompozyty ceramiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. AGH Waldemar Pyda (1956–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, materiały ceramiczne, nauka o materiałach, technologia otrzymywania zaawansowanych technicznych materiałów ceramicznych, kompozyty ceramiczne, ceramika przemysłowa, formowanie i zagadnienia spiekalności mikro- i nano-proszków ceramicznych, nanokompozyty ceramiczne

Nota biograficzna

Urodził się 9 grudnia 1956 roku w Lublinie.

W 1975 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Lublinie.

W 1980 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w zakresie inżynierii materiałowej.

W 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1984 roku ukończył Środowiskowe Studium Doktoranckie Metalurgii i Fizyki Metali w AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Badania nad otrzymywaniem ZrO2 częściowo stabilizowanego CaO", wykonanej pod kierunkiem Krzysztofa Haberko, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Odbył staż naukowy w Department of Materials Engineering, Uniwersytetu Monash (Australia).

Od 1993 roku był adiunktem w WIMiC.

W 2010 roku na podstawie rozprawy "Wybrane zagadnienia inżynierii konstrukcyjnych tworzyw cyrkoniowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor lub współautor około 230 publikacji i 8 patentów.

Promotor prac doktorskich.

Uczestniczył w redakcji materiałów z Forum Akademii Ceramiki Kraków 1996.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.

W 2019 roku został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem „ECerS Fellow”. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce podczas XVI Konferencji Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, która odbywała się w Turynie w dniach 16-20 czerwca 2019 roku.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia, wyróżnienie „ECerS Fellow”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pyda-waldemar-002347

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 146-147, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 292, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 21, 81-94, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023