Waldemar Pichór

Z Historia AGH
Waldemar Pichór
Waldemar Pichor.jpg
Nazwisko Pichór
Imię / imiona Waldemar
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 października 1968
Miejsce urodzenia Niepołomnice


Dyscyplina/specjalności inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, kompozyty włóknisto-cementowe, włókniste materiały izolacyjne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. AGH Waldemar Pichór (1968-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, kompozyty włóknisto-cementowe, włókniste materiały izolacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 7 października 1968 roku w Niepołomicach.

W 1988 roku ukończył Technikum Łączności w Krakowie.

W 1993 roku uzyskał dyplom na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1993 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Rola i budowa granicy kontaktowej włókno-zaczyn w kompozytach cementowych z włóknami polimerowymi", której promotorem był profesor Jerzy Dyczek, uzyskał stopień doktora.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "Ultralekkie wypełniacze mineralne. Właściwości, modyfikacja, zastosowanie" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Główny obszar jego zainteresowań to kompozyty włóknisto-cementowe i włókniste materiały izolacyjne (w tym również kompozyty gradientowe).

W czasie studiów brał udział w pracach Koła Naukowego „Ceramit” oraz Międzywydziałowego Koła Ochrony Środowiska przy AGH. W latach 1995–1997 brał udział w kilku zleconych pracach badawczych w ramach współpracy z przemysłem.

Obecnie jest profesorem AGH w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC.

Autor około 180 publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz materiałach konferencyjnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Komisji Nauk Ceramicznych PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pichor-waldemar-002426

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 153, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 89, 447
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 20, 57

stan na dzień 24.01.2023