Tadeusz Marek Kamisiński

Z Historia AGH
Tadeusz Marek Kamisiński
Tadeusz Kamisinski.jpg
Nazwisko Kamisiński
Imię / imiona Tadeusz Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 marca 1953
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika, wibroakustyka, akustyka architektoniczna, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Tadeusz Marek Kamisiński (1953-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, wibroakustyka, akustyka architektoniczna, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 9 marca 1953 roku w Krakowie.

W 1980 roku ukończył studia w AGH.

W 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Wibroakustyki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 2003 roku na podstawie pracy "Elementy zabezpieczeń wibroakustycznych pomieszczeń wewnętrznych środków transportu", której promotorem był profesor Jerzy Michalczyk, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Promotor 5 doktoratów i autor ponad 20 patentów.

Jest rzeczoznawcą SEP Nr 43/04.

Kierownik projektów badawczych.

Autor ponad 350 publikacji.

Członek Wydziału IV Nauk Technicznych Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Technicznego Nr 57 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Ligi Walki z Hałasem, Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kamisinski-tadeusz-002549

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, s. 95, 113, 164, 186
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 291-292, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 15
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

stan na dzień 19.09.2023