Stanisław Szydło

Z Historia AGH
Stanisław Szydło
Nazwisko Szydło
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 października 1944


Dyscyplina/specjalności ekonomia, organizacja i zarządzanie, finanse, polityka gospodarcza
Wydział Wydział ZarządzaniaDr hab. inż., prof. AGH Stanisław Szydło (1944-)

Dyscyplina/specjalności: ekonomia, organizacja i zarządzanie, finanse, polityka gospodarcza

Nota biograficzna

Urodził się 7 października 1944 roku.

W 1969 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę w Międzywydziałowym Instytucie Nauk Społecznych AGH, a od 1970 roku pracę asystenta w Zakładzie Ekonomik Problemowych Instytutu Nauk Społecznych AGH.

W 1976 roku w AGH uzyskał stopień doktora.

W 2009 roku w Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Zarządzania w Energetyce Wydziału Zarządzania.

W 2016 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 100 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szydlo-stanislaw-003326

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 147
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 104
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 360

stan na dzień 29.03.2024