Stanisław Łabuś

Z Historia AGH
Stanisław Łabuś
Stanislaw Labus.jpg
Nazwisko Łabuś
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 9 maja 1945
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, technologia chemiczna, fizykochemia ciała stałego, analiza termiczna
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr Stanisław Łabuś (1945–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, technologia chemiczna, fizykochemia ciała stałego, analiza termiczna

Nota biograficzna

Urodził się 9 maja 1945 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie.

W 1969 roku ukończył chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii Ciała Stałego Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Kwasowo-zasadowe własności powierzchni niektórych tlenków metali w świetle założeń teoretycznych i badań doświadczalnych" otrzymał stopień doktora.

W latach 1978–83 był adiunktem, kierownikiem Centralnego Laboratorium Analiz Chemicznych Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W latach 1984–87 był głównym specjalistą ds. kontroli jakości w cementowni al Tamim, Kirkut w Iraku.

Od 1988 roku adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej WIMiC. Obecnie na emeryturze.

Zajmował się kinetyką i mechanizmami rozkładu ciał stałych, półprzewodnikami jonowymi oraz sensorami gazowymi.

Autor ponad 50 publikacji, 4 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/labus-stanislaw-002400

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 131-132, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 53, 55, 161
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 205, [foto]

stan na dzień 7.02.2023