Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik MariuszWijas (dyskusja | edycje)

Należy do: Boty, Biurokraci, editor, Administratorzy interfejsu, Administratorzy (Semantic MediaWiki), Kuratorzy (Semantic MediaWiki), Administratorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Rejestr uprawnień