Składy Osobowe

Z Historia AGH
Rok pierwszy
(1919/1920)
Rok drugi
(1920/1921)
Rok trzeci
(1921/1922)
Rok czwarty
(1922/1923)
Rok piąty
(1923/1924)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok pierwszy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok drugi.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok trzeci.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok czwarty.jpg
Brak w zbiorach BG AGH
Rok szósty
(1924/1925)
Rok siódmy
(1925/1926)
Rok ósmy
(1926/1927)
Rok dziewiąty
(1927/1928)
Rok dziesiąty
(1928/1929)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok szósty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok siódmy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok ósmy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dziewiąty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dziesiąty.jpg
Rok jedenasty
(1929/1930)
Rok dwunasty
(1930/1931)
Rok trzynasty
(1931/1932)
Rok czternasty
(1932/1933)
Rok piętnasty
(1933/1934)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok jedenasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dwunasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok trzynasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok czternasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok piętnasty.jpg
Rok szesnasty
(1934/1935)
Rok siedemnasty
(1935/1936)
Rok osiemnasty
(1936/1937)
Rok dziewiętnasty
(1937/1938)
Rok dwudziesty
(1938/1939)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok szesnasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok siedemnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok osiemnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dziewiętnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty.jpg
Rok dwudziesty pierwszy-
dwudziesty siódmy
(1939 - 1945)
Rok dwudziesty ósmy
(1946/1947)
Rok dwudziesty dziewiąty
(1947/1948)
Rok trzydziesty
(1948/1949)
Rok trzydziesty pierwszy
(1949/1950)
Okres II wojny światowej
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty ósmy.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty dziewiąty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok trzydziesty.jpg
Brak w zbiorach BG AGH
Rok trzydziesty drugi
(1950/1951)
Rok trzydziesty trzeci
(1951/1952)
Rok trzydziesty czwarty
(1952/1953)
Rok trzydziesty piąty
(1953/1954)
Rok trzydziesty szósty
(1954/1955)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty drugi.jpg
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty trzeci.jpg
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty czwarty.jpg
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty piaty.jpg
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty szosty.jpg
Rok trzydziesty siódmy
(1955/1956)
Rok trzydziesty ósmy
(1956/1957)
Rok trzydziesty dziewiąty
(1957/1958)
Rok czterdziesty
(1958/1959)
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty siodmy.jpg
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty osmy.jpg
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty dziewiaty.jpg
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok czterdziesty.jpg

Digitalizacja (Składy Osobowe 1919/1920-1952/1953): Jacek Kmiecik (CRI AGH)

Digitalizacja (Składy Osobowe 1953/1954-...): Mariusz Wijas (BG AGH)

Kolejne Składy Osobowe w przygotowaniu