Sławomir Zbigniew Kąc

Z Historia AGH
Sławomir Zbigniew Kąc
Sławomir Zbigniew Kąc.jpg
Nazwisko Kąc
Imię / imiona Sławomir Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 listopada 1971
Miejsce urodzenia Kraśnik


Dyscyplina/specjalności inżynieria powierzchni, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka laserowa materiałów
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr hab. inż., prof. AGH Sławomir Zbigniew Kąc (1971-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria powierzchni, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka laserowa materiałów

Nota biograficzna

Urodził się 20 listopada 1971 roku w Kraśniku.

W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

W 2000 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

W 2002 roku na podstawie pracy "Struktura i własności wybranych stali szybkotnących poddanych powierzchniowemu przetapianiu laserowemu - wpływ warunków krystalizacji i obróbki cieplnej", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Kusińskiego, uzyskał stopień doktora.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką PLD - topografia powierzchni, morfologia, mikrostruktura i własności fizykochemiczne" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Obecnie jest profesorem AGH, kierownikiem Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów WIMiIP.

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa oraz Kolegium Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Autor ponad 170 publikacji. Promotor prac doktorskich.

Kierownik projektu badawczego "Modyfikacja warstw wierzchnich metali za pomocą wiązki laserowej".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kac-slawomir-003677

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Sławomir Kąc. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 189-190, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s.40, 303
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 146, [foto]

stan na dzień 1.03.2023