Ryszard Klempka

Z Historia AGH
Ryszard Klempka
Ryszard Klempka.jpg
Nazwisko Klempka
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 26 sierpnia 1970
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, algorytmy genetyczne, informatyka, automatyka
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Ryszard Klempka (1970-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, algorytmy genetyczne, informatyka, automatyka

Nota biograficzna

Urodził się 26 sierpnia 1970 roku w Tarnowie.

W 1995 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1995 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1998 roku rozpoczął pracę w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Sterowanie obiektem elektromechanicznym z wykorzystaniem Algorytmów Genetycznych przy kilku kryteriach jakości", napisanej pod kierunkiem profesora Ryszarda Kozioła uzyskał stopień doktora.

w 2022 roku na podstawie rozprawy "Nowoczesne metody optymalizacji oraz ocena analityczna skuteczności filtracyjnej na potrzeby poprawy jakości energii elektrycznej" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Główne zainteresowania naukowe związane są z algorytmami genetycznymi, sterowaniem rozmytym oraz sterowaniem w normie H.

Jest adiunktem w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Autor ponad 80 publikacji.

Członek SW AGH, był wiceprezesem Stowarzyszenia Doktorantów AGH.

Był zastępcą dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 10-lecia PWSZ w Tarnowie, Medal 15-lecia PWSZ w Tarnowie, Brązowy medal za długoletnią służbę, zespołowa Nagroda Imienia Profesora Władysława Taklińskiego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/klempka-ryszard-004344

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 48, 307
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 153, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 205
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 150

Inne

stan na dzień 20.03.2023