Piotr Antoni Kleczkowski

Z Historia AGH
Piotr Antoni Kleczkowski
Piotr Kleczkowski.jpg
Nazwisko Kleczkowski
Imię / imiona Piotr Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 czerwca 1954
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektronika, mechanika, mechanika teoretyczna, inżynieria dźwięku, wibroakustyka, psychoakustyka
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiProf. dr hab. inż. Piotr Antoni Kleczkowski (1954-)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, mechanika, mechanika teoretyczna, inżynieria dźwięku, wibroakustyka, psychoakustyka

Nota biograficzna

Urodził się 3 czerwca 1954 roku w Krakowie.

W 1980‌ ‌roku ukończył Wydział‌ ‌Elektrotechniki,‌ ‌Elektroniki‌ ‌i‌ ‌Automatyki‌ ‌AGH.

W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metrologii i Diagnostyki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Grupowanie danych w syntezie sygnałów wibroakustycznych", której promotorem był profesor Zbigniew Engel, uzyskał stopień doktora.

W 2004‌ roku na podstawie rozprawy ‌"Właściwości‌ ‌słuchu‌ ‌w‌ ‌analizie‌ ‌sygnałów‌ ‌wibroakustycznych” uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora.

Jest zastępcą kierownika Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR.

Odbył staże‌ ‌zagraniczne w Technische‌ ‌Universität‌ ‌Ilmenau w Niemczech i ‌University‌ ‌College‌ ‌Cardiff w Wiekiej ‌Brytanii.

W latach 1985-86 przebywał na Cardiff University w Wielkiej Brytanii jako wizytujący pracownik naukowy.

Opracował‌ ‌wielokrotnie‌ ‌cytowaną‌ ‌metodę‌ ‌grupowej‌ ‌syntezy‌ ‌addytywnej‌ ‌dźwięków‌ ‌muzycznych.‌ Z‌ ‌początkiem‌ ‌lat‌ ‌90-tych ‌XX‌ ‌wieku ‌samodzielnie‌ ‌zaprojektował‌ ‌i‌ ‌zbudował‌ ‌prototypy‌ ‌kilku‌ ‌wersji‌ ‌profesjonalnych‌ ‌interfejsów‌ ‌dźwiękowych‌ ‌do‌ ‌komputera‌ ‌PC.‌ ‌Zorganizował‌ ‌ich‌ ‌produkcję‌ ‌i‌ ‌komercyjną‌ ‌sprzedaż‌ ‌w‌ ‌ramach‌ ‌własnej‌ ‌firmy.‌ ‌Wraz‌ ‌z‌ ‌oprogramowaniem‌, ‌opracowanym‌ ‌przez‌ ‌dr‌ ‌inż.‌ ‌J.‌ ‌Wierzbickiego‌ ‌z‌ ‌KMiW‌ ‌AGH‌, tworzyły one całość‌ ‌umożliwiającą ‌automatyzację‌ ‌pracy‌ ‌radiostacji.‌ ‌Był‌ ‌to‌ ‌jeden‌ ‌z‌ ‌pierwszych‌ ‌takich‌ ‌produktów‌ ‌na‌ ‌świecie.‌ ‌W‌ ‌II‌ ‌poł.‌ ‌lat‌ ‌90.‌ ‌system‌ ‌ten‌ ‌był‌ ‌używany‌ ‌w‌ ‌60%‌ ‌polskich‌ ‌radiostacji.‌ ‌Opracował‌ ‌metodę‌ ‌procesu‌ ‌miksowania‌ ‌nagrań‌ ‌dźwiękowych,‌ ‌nazwaną‌ ‌miksowaniem‌ ‌selektywnym,‌ ‌zwiększającą‌ ‌szczegółowość‌ ‌brzmienia.‌ ‌Metoda‌ ‌ta‌ ‌uzyskała‌ ‌dwa‌ ‌patenty‌ ‌UPRP.‌ ‌Opracował‌ ‌model‌ ‌szacowania‌ ‌udziału‌ ‌poszczególnych‌ ‌źródeł‌ ‌zanieczyszczeń‌ ‌powietrza‌ ‌w‌ ‌łącznym‌ ‌zagrożeniu‌ ‌zdrowia.‌ ‌Model‌ ‌ten‌ ‌pozwala‌ ‌skutecznie‌ ‌wycenić‌ ‌opłacalność‌ ‌poszczególnych‌ ‌sposobów‌ ‌ograniczania‌ ‌zanieczyszczeń‌ ‌powietrza.‌ ‌

W latach 2008-2009 inicjator i organizator (wraz z profesorami Wojciechem Batko i Mariuszem Ziółko) nowego kierunku dwustopniowych studiów na Wydziale IMiR – Inżynieria Akustyczna. Od początku był opiekunem kierunku. Inicjator i opiekun umowy z Cranfield University, na mocy której w ramach programu Erasmus studenci AGH mogą odbywać w Wielkiej Brytanii studia magisterskie (MSc), otrzymując podwójny dyplom (AGH i Cranfield).

Promotor 7 prac doktorskich, około 40 prac magisterskich i 11 inżynierskich.

Autor około 120 publikacji.

Kierował kilkoma projektami badawczymi.

W latach 1990-1994 był Radnym Miasta Krakowa i wspierał proces przygotowania oraz uchwalania uchwał antysmogowych Sejmiku Małopolskiego. Konsultował prace legislacyjne z zakresu ochrony środowiska w Sejmie w kadencji 2015-2019. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej.

Członek Education Committee Stowarzyszenia Audio Engineering Society, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, członek i przewodniczący Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Koordynator Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w zakresie ochrony środowiska.

Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej i członkiem Rady ds. EkoMałopolski.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kleczkowski-piotr-002550

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 259-260, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 116
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 150

Inne

stan na dzień 22.06.2023