Pierwsza absolwentka

Z Historia AGH
Pierwsza absolwentka
Data 1936

Marta Adelajda Dorota Suchanek-Kłyszewska jako pierwsza kobieta w Polsce uzyskała w 1936 roku dyplom magistra inżyniera górnika na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej.