Mariusz Andrzej Wójcik

Z Historia AGH
Mariusz Andrzej Wójcik
Mariusz Wójcik.jpg
Nazwisko Wójcik
Imię / imiona Mariusz Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 maja 1949
Miejsce urodzenia Kańczuga


Dyscyplina/specjalności inżynieria chemiczna, biomateriały, inżynieria materiałów ceramicznych, technologia chemiczna, ceramika, technologia materiałów wiążących, ochrona środowiska
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Mariusz Andrzej Wójcik (1949-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria chemiczna, biomateriały, inżynieria materiałów ceramicznych, technologia chemiczna, ceramika, technologia materiałów wiążących, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 26 maja 1949 roku w Kańczudze.

W 1967 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Trzebini-Sierszy.

W 1973 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Materiałów Wiążących i Betonów Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1974-1985 zajmował się kompleksową technologią produkcji tlenku glinu i cementu metodą profesora Jerzego Grzymka. W latach 1985-1987 na kontrakcie w Iraku był zastępcą głównego chemika Cementowni Al'Tameen oraz Cementowni Al'Muthanna.

Po powrocie rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty w Zakładzie Materiałów Budowlanych.

W 2002 roku na podstawie pracy "Wpływ temperatury i ultradźwięków na szybkość procesu ługowania glinu z glinianów wapnia i tworzenie się warstw produktów węglanowych", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Małeckiego, uzyskał stopień doktora.

Jego specjalnością jest technologia chemiczna i inżynieria materiałowa.

Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach i 5 patentów.

W ramach europejskich programów dydaktycznych Socrates-Erasmus, będąc prekursorem (od 1993 roku) nawiązania bardzo owocnej w osiągnięcia naukowe współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej AGH z niemieckim Fachhochschule Münster-University of Applied Science, kieruje wymianą studentów polskich i niemieckich pomiędzy tymi dwiema Uczelniami.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną, aktywnie uczestniczy w działalności związkowej w Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc od kilkunastu lat funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH.

Przez ponad 20 lat, od 1980 roku, uprawiał styl Karate Kyokushin i w 2002 roku zdobył w nim mistrzowski stopień 1 dan. Najpierw ćwiczył ten styl pod kierunkiem sensei Waldemara Mitrowskiego 1 dan, a od 1991 roku w YMCA pod kierunkiem lidera Karate Kyokushin Andrzeja Drewniaka 7 dan.

Pełnił różne funkcje w YMCA (Young Men's Christian Association - Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"), będąc między innymi przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1993-1996), skarbnikiem (1996-99), prezesem (1999-2000) Ogniska YMCA w Krakowie oraz członkiem (od 1998) i skarbnikiem (2001-2009) Rady Krajowej Polska YMCA.

Od 1969 roku był czynnym tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca AGH "Krakus" im. Wiesława Białowąsa, specjalizując się w tańcach ludowych i polonezie oraz występując na wielu imprezach, między innymi w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krakowie o Puchar im. prof. Mariana Wieczystego. Przez pięć sezonów artystycznych tańczył także na deskach Teatru Ludowego w Nowej Hucie w Krakowie, zanim wyjechał na kilkuletni kontrakt inżynierski do Iraku, gdzie pracował w cementowniach jako ekspert w chemii cementu. Jest również muzykiem, akompaniatorem, gra na pianinie, gitarze, akordeonie i skrzypcach. Regularnie gra także w tenisa, który traktuje jako dobre uzupełnienie treningów karate, a także uprawia strzelectwo sportowe i dynamiczne IPSC w klubach krakowskich.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wozniak-mariusz-003506

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 203
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 141, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 279
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 404-405, [foto}

Inne

stan na dzień 14.03.2023