Marek Władysław Natkaniec

Z Historia AGH
Marek Władysław Natkaniec
Marek Natkaniec.jpg
Nazwisko Natkaniec
Imię / imiona Marek Władysław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof AGH
Data urodzenia 24 lutego 1972
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, bezprzewodowe sieci komputerowe, nauki techniczne, elektroakustyka
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr hab. inż., prof AGH Marek Władysław Natkaniec (1972–)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja, bezprzewodowe sieci komputerowe, nauki techniczne, elektroakustyka

Nota biograficzna

Urodził się 24 lutego 1972 roku w Sosnowcu.

W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH i trzymał tytuł magistra inżyniera.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, w następnym roku wydział zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W 2002 roku na podstawie pracy "Analiza protokołu IEEE 802.11 dla sieci pracujących w konfiguracji ad-hoc", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja R. Pacha, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Problemy i poprawa jakości świadczenia usług w lokalnych sieciach bezprzewodowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Obecnie jest profesorem AGH.

Jego zainteresowania naukowe są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych.

Od 2006 roku był kierownikiem Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Autor ponad 220 publikacji.

Recenzent kilku prac doktorskich.

Pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych.

Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych.

Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych.

Od 2005 roku jest opiekunem studenckiego koła naukowego "Telephoners".

Członek Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN.

Posiada status członka seniora IEEE.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-001336

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 60, 416
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 244, [foto]

Artykuły

  • [Marek Natkaniec]. Telekomunikacja Cyfrowa 1998, T. 1, z. 2, s. 78, [foto]

Inne

stan na dzień 11.02.2023