Ludosław Włodzimierz Stobierski

Z Historia AGH
Ludosław Włodzimierz Stobierski
Ludoslaw Stobierski.jpg
Nazwisko Stobierski
Imię / imiona Ludosław Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 kwietnia 1943
Miejsce urodzenia Śladów


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika specjalna, synteza SHS, spiekanie węglików, materiały super twarde
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Ludosław Włodzimierz Stobierski (1943–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika specjalna, synteza SHS, spiekanie węglików, materiały super twarde

Nota biograficzna

Urodził się 4 kwietnia 1943 roku w Śladowie w powiecie miechowskim.

W 1961 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Ceramiki Szlachetnej i Specjalnej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Krystalizacja węglika krzemu z fazy gazowej", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Pampucha, uzyskał doktorat.

W 1996 roku na podstawie rozprawy "Węglik krzemu. Budowa, właściwości i otrzymywanie" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1998 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH, następnie w 2006 roku otrzymał tytuł profesor nauk technicznych.

Autor ponad 250 publikacji i ponad 20 patentów.

Promotor około 10 doktoratów.

Główny wykonawca projektów badawczych „Kompozyty ziarniste o zwiększonej odporności na ścieranie i podwyższonej twardości otrzymywane w układzie Si-C-B z wykorzystaniem samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej” i „Stabilność i reaktywność azotków w kontakcie z ciekłymi metalami i stopami”. Kierownik projektów badawczych: ”Otrzymywanie gęstych tworzyw z azotku glinu dla zastosowań jako materiały podłożowe i konstrukcyjne”, „Wykorzystanie naprężeń cieplnych pierwszego rodzaju dla podwyższenia odporności na kruche pękanie tworzyw ceramicznych”.

Członek Komisji Ceramicznej PAN, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stobierski-ludoslaw-002352

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 221
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 127-128, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 49
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 339

Inne

stan na dzień 25.05.2021