Krzysztof Jan Zieliński

Z Historia AGH
Krzysztof Jan Zieliński
Krzysztof Zielinski.jpg
Nazwisko Zieliński
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1952
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, rozproszone systemy komputerowe, sieci komputerowe
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiProf. dr hab. inż. Krzysztof Jan Zieliński (1952–)

Dyscyplina/specjalność: informatyka, rozproszone systemy komputerowe, sieci komputerowe

Nota biograficzna

Urodził się 24 czerwca 1952 roku w Krakowie.

Absolwent AGH 1976, doktor 1979, doktor habilitowany 1986, profesor 1996.

Przebieg pracy zawodowej na AGH: doktorant 1976–1978, asystent 1978–1980, adiunkt 1980–1986, docent 1987–1992, profesor nadzwyczajny 1992–1998, profesor zwyczajny 1998–.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński był kierownikiem Katedry Informatyki AGH na Wydziale EAIiE. Obecnie związany z Instytutem Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozproszonych systemów komputerowych, sieci komputerowych i architektur oprogramowania tych systemów ze szczególnym uwzględnieniem architektur udostępniania serwisów sieciowych oraz adaptowalnych systemów oprogramowania wykorzystujących informacje semantyczną. Bezpośrednio kieruje Grupą Systemów Rozproszonych. Aktywnie współpracuje z szeregiem instytucji naukowych na świecie.

Pobyty za granicą: Olivetti Research Laboratory, Cambridge, Wielka Brytania, visiting prof. 1988–1990.

Członek IEEE 1994–, IEEE Computer Sociate 1990–, Komitetu Informatyki PAN 1991–, Zespołu Doradczego Przewodniczącego KBN ds. Infrastruktury Informatycznej 1993–2001, Zespołu T-11 KBN 2000–.

Autor ponad 150 publikacji naukowych. Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (zesp. III stopnia)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zielinski-krzysztof-003417

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1168
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 859, [foto]

Artykuły

  • Zieliński K.: Informatycy w służbie medycyny : rozmowa z prof. Krzysztofem Zielińskim. Gazeta Wyborcza 2014, nr 290, s. 27


stan na dzień 30.01.2023