Krzysztof Jacek Wajda

Z Historia AGH
Krzysztof Jacek Wajda
Krzysztof Wajda.jpg
Nazwisko Wajda
Imię / imiona Krzysztof Jacek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 sierpnia 1958
Miejsce urodzenia Oświęcim


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne, automatyka i telemechanika
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr inż. Krzysztof Jacek Wajda (1958-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne, automatyka i telemechanika

Nota biograficzna

Urodził się 7 sierpnia 1958 roku w Oświęcimiu.

W 1982 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1982 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Telekomunikacji Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Synteza reguł połączeń adaptacyjnych w sieciach telefonicznych z centralami sterowanymi programowo", której promotorem był profesor Janusz Filipiak, uzyskał stopień doktora.

W latach 90-tych przebywał na stażach w Japonii i Francji.

W 1996 roku visiting researcher CNET - France Telecom.

Obecnie jest adiunktem w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych Unii Europejskiej. Kierownik i wykonawca prac badawczych.

Autor około 220 publikacji.

Członek Senatu AGH na kadencję 2020-2024, Rektorskiej Komisji ds. Infrastruktury i Majątku oraz Kolegium Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Recenzent czasopism: "Telecommunications Systems", "Performance Evaluation", "Computer Networks and ISDN Systemms", IEEE Communications Magazine" i konferencji zagranicznych.

Członek Fundacji Postępu Telekomunikacji i IEEE.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wajda-krzysztof-003647

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 384, [foto]

Artykuły

  • [Krzysztof Wajda]. Telekomunikacja Cyfrowa" 1998, T. 1, z. 3. s. 127, 1998, T. 1, z. 4. s. 166, [foto]

Inne

stan na dzień 18.01.2024