Krzysztof Bolesław Krauze

Z Historia AGH
Krzysztof Bolesław Krauze
Krzysztof Krauze.jpg
Nazwisko Krauze
Imię / imiona Krzysztof Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 21 grudnia 1952
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, maszyny górnicze, inżynieria mechaniczna
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Bolesław Krauze (1952–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, maszyny górnicze, inżynieria mechaniczna

Nota biograficzna

Urodził się 21 grudnia 1952 roku w Częstochowie.

W latach 1966-1971 był uczniem Technicznych Zakładów Naukowych Górnictwa Rud w Częstochowie, które ukończył uzyskując maturę i dyplom technika mechanika.

W latach 1971-1976 studiował na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH i w 1976 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika ze specjalnością maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na tym samym wydziale.

W 1977 roku został asystentem w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Wpływ wybranych parametrów na opory urabiania węgla dyskiem" uzyskał doktorat. Następnie został mianowany na stanowisko adiunkta.

W latach 1994-1995, 1995-1996,1997, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 był kierownikiem Studiów Podyplomowych o specjalizacji Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe.

W 1996 roku został doktorem habilitowanym. W 1999 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1983 roku rzeczoznawca w SITG.

Członek Rady Programowej czasopisma "Maszyny Górnicze".

Autor około 400 publikacji, w tym kilku książek. Autor i współautor ponad 40 patentów.

Promotor kilkunastu prac doktorskich.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, Sekcji Technologii Górniczej KG PAN, Zespołu Hutnictwa i Górnictwa Polskiego Komitetu Normalizacji, Komitetu Badań Naukowych, Rady Programowej czasopisma naukowo-technicznego "Maszyny Górnicze", Rady Naukowej CMG KOMAG.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH, Dyrektor Generalny i i III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krauze-krzysztof-boleslaw-002512

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 216
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Red. W. P. Kowalski. Kraków 2002, s. 52-53, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 110
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 173
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 448-449, [foto]

Artykuły

  • Uroczyste nominacje : prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. 6, [foto]

Inne


stan na dzień 29.08.2023