Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej