Krystyna Wodnicka

Z Historia AGH
Krystyna Wodnicka
Krystyna Wodnicka.jpg
Nazwisko Wodnicka
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 30 grudnia 1947
Miejsce urodzenia Marcinkowice


Dyscyplina/specjalności ceramika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia ceramiki, surowce ceramiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Krystyna Wodnicka (1947–)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia ceramiki, surowce ceramiczne

Nota biograficzna

Urodziła się 30 grudnia 1947 roku w Marcinkowicach.

W 1966 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Tarnowie.

W 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1971 roku rozpoczęła pracę zawodową w Krakowskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Krakowie jako stypendystka tego przedsiębiorstwa.

W 1975 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Ceramiki Szlachetnej Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1976 roku ukończyła Studium Podyplomowe z zakresu Mineralogii i Petrografii Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Przemiany termiczne mas porcelanowych i fajansowych w świetle zmian powierzchni właściwej" uzyskała stopień doktora i następnie została powołana na stanowisko adiunkta w Katedrze Ceramiki Ogólnej.

Po utworzeniu Pracowni Badań Teksturalnych i wyposażeniu jej w unikalną aparaturę, wyspecjalizowała się w badaniach tych właściwości w materiałach i tworzywach ceramicznych.

Przed przejściem na emeryturę związana była z Katedrą Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

Autorka i współautorka około 100 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu ceramiki.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/wodnicka-krystyna-03734

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 136-137, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 64
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 397, [foto]

Inne

stan na dzień 26.11.2021